Tebliğler / Genelgeler

Yazdır

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ 

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ 

İş kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması Genelgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Tehlike Sınıfları Listesi