Kentte çalışan kadın 5 milyonu geçti

-Tarım dışında istihdamda kadın payı yüzde 26’ya ulaştı. Özellikle hizmet sektöründe kadın işçi sayısı hızla arttı.

-Tarım dışı kadın istihdamının yüzde 30’unu oluşturan 1,5 milyona yakını ‘kaçak’, kayıt-dışı çalışan kadın.

-5 yılda yüzde 55 artış gösteren tarım dışı kadın istihdamı 2014 Ocak’ta 5.1 milyona ulaştı.

***

Tarım dışı kadın istihdamında son yıllarda gözlenen artış eğilimi sürüyor.  2014’ün Ocak  ayında 5 milyon 65 bine  ulaşan tarım dışı kadın istihdamına son 12 ayda  342 bin kadın çalışan katıldı. 2009’un Ocak ayında 3,3 milyon olan tarım dışı kadın istihdamı , 2014 Ocak ayında 5,1 milyona yaklaşarak 5 yılda yüzde 54,5’e yakın artış gösterdi.
 
 
KENT VE İŞ
 
Kırda, tarımda, daha çok ‘ücretsiz aile işçisi’ olarak görünen kadın, kente göçlerin hızlanmasıyla beraber, önce işgücüne katılmayan “ev kadını” statüsü ile kayıtlara geçti. Ancak, 2008 ile birlikte küresel krizin etkisinin ağır biçimde hanelerde hissedilmesiyle, kadın da eve gelir getirmek için işgücü piyasasına çıktı ve kayıtlarda “işgücü” göründü. İş arayıp da bulamayanlar, kayıtlara “işsiz” olarak  geçti ve 2008’de 691 bin olan işsiz kadınlar, toplam kadın işgücünün yüzde 12’sini buluyordu. Konu tarım dışı olarak daraltılınca ise, her 100 iş arayan kadından yaklaşık 18’inin işsiz olduğu anlaşılıyordu. Genç nüfusla birlikte bu, yüksek bir işsizlik.

PRİM TEŞVİKİ
 Asgari ücretli kadından işveren payına düşen SGK priminin alınmaması ve bunun 5 yıl süre ile kademelendirilerek uygulanması biçimindeki  teşvik, kadın istihdamındaki artışta belirleyici oldu.  Özellikle hizmet sektöründe kadın işçi sayısı hızla arttı. Yüzde 5’e yakın küçülme yaşanan 2009’da artış pek olmadı ama ekonominin iki yıl üst üste yüzde 9’a yakın, iç pazara dönük büyüme yaşadığı 2010 ve 2011’de, hatta yüzde 2,2 büyümede kalınan 2012’de de kadın istihdamı arttı ve 2014 Ocak  tarım dışı kadın istihdamı 5 milyonu geçti.  Bunun yüzde 30’unu oluşturan 1,5 milyona yakını, “kaçak”, kayıt-dışı çalışan kadın. Öyle de olsa bu, toplam tarım dışı istihdamda kadın payının yüzde 22’den yüzde 26’ya yaklaşması demek.

Tarım dışındaki kadınların ancak yüzde 25’i sanayide. Sanayide iş bulan kadınlar, daha çok ucuz emeğe dayanan gıda, konfeksiyon, tekstil sanayilerinde. Bunlar da yoğunlukla İstanbul ve çevre sanayi illeri Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa’da.

Ama asıl kadına iş yaratan, hizmetler sektörü oldu. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, kadınların son yıllarda artan işgücüne katılımları ile , 15 yaş üstü kadınların işgücüne katılım oranlarının yüzde 30’u geçtiğine işaret ediyor. Artan kadın işgücü arzına istihdam imkanlarının yeterince cevap vermemesi kadın işsizliğinin de yüzde 12 ile, genel ortalamanın yaklaşık 3 puan üstünde seyrettiğini gösteriyor.

KAYIT DIŞI
 
Yüzde 40’ı tarımda çalışan kadınlar arasında sosyal güvencesizlik yüzde 42’yi buluyor çıkmıştır. Tarım dışında ise  kayıt dışı çalışan kadın sayısı, 4,3 milyonu aşan toplam tarım dışı kayıt dışı çalışanların yüzde 27’sini oluşturuyor. Başka bir ifadeyle, tarım dışında çalışan her 100 kayıt dışı çalışanın 27’sini kadınlar oluşturuyor.