Bakanlık ev işçilerini gördü!

İmece Ev İşçileri Sendikası’nın 2012’de değişen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki başvurusunu değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk kez ev işçileri için bir işkolu belirledi. Tüzüğü bakanlıkça kanununa uygun bulunarak onaylanan İmece Ev İşçileri Sendikası böylece resmen kurulmuş oldu. 

2011'de Maltepe'de çalıştığı evin camını silerken düşerek hayatını kaybeden ev işçisi Fatıma Aldal’ın davasını üstlenerek seslerini duyuran ‘İmece Ev İşçileri Sendikası’nın kurucu üyeleri arasında sigortalı 10 ev işçisi yer aldı. Sendikaya üyelik e-devlet üzerinden yapılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın, sendikayı önce ‘Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar’ işkoluna dahil etmeyi düşündüklerini, daha sonraysa çoğunlukla temizlik firmalarının dahil olduğu ‘Genel işler’ işkolunun kapsamına alıklarını belirtti. 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre bir örgütün sendika olarak nitelendirilebilmesinin koşullarından biri ‘işkolu’ esasına göre kurulmuş olması. Kanunda 20 adet işkolu belirleniyor. 

‘Sendika sigortalanmaları için öncülük etsin’
Sendikanın kurulmasının olumlu bir aşama olduğunu belirten Çalışma Genel Müdürü Sayın, ev işçilerinin çoğu kayıt dışı olduğu için sendikaya üye olmalarının önünde hala fiili engeller olduğunu söyledi. Sayın, “Sendika ev işçilerinin sigortalanması için öncülük etsin, gönüllü müfettişler gibi çalışarak üyelerini sigortalı yapsın istiyoruz. Keşke ev işçilerinin hepsi sendikalı olsa da SGK’da kaydı olsa ve ileride emekli olabilse. Ancak devam eden sorunlar var, biz de ayrı ayrı evlerdeki işverenlerle nasıl toplu sözleşme yapılacak gibi sorulara cevap veremiyoruz” dedi. 

'İşçi sayılmıyorlar ama sendikaları var'
Sendikanın kurucularından Avukat Sevgi Evren, “İş kanunundaki bir istisna maddeden dolayı işçi sayılmayan ev işçilerinin böylece ilk kez bir sendikası oldu. Sendikamız resmen kuruldu ama işlemesi ve sürdürülebilir olması için bu çelişkinin çözülmesini, sigorta işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve teşvik için işveren primlerinin 5 yıllığına devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz” dedi. Sendika ayrıca ev işçilerinin 4857 Sayılı İş Kanunu ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmasını talep ediyor. 

Sigortalı 10 ev işçisi kurucu üye oldu
Sendikanın yüz binlerce kayıtsız ev işçisinin sigortalanması için çözüm önerileri ve somut projeleri de var. Öncelikle 'ev baskınları'yla sigortasız işçi çalıştıranlara ceza kesilmesinin caydırıcı olmadığını söylüyorlar. Sendikanın kurucularından Serpil Kemalbay, “Sosyal güvenlik mevzuatı gereği haftada bir ev işçisi çalıştıran işverenle binlerce işçi çalıştıran holding sahibinin yapması gereken bürokratik işlemler aynı, ödedikleri prim de hemen hemen aynı. Ceza ve korkutma yerine ev işçilerinin sigortalanmasını teşvik edecek politikalar üretilmeli. Bizim tavsiyemiz sigortalama işlemlerinin evden çıkmadan yapılacak kadar kolaylaştırılması. Ayrıca teşvik için beş sene boyunca sigorta priminin işveren payının devletin genel bütçesinden ödenmesini istiyoruz” dedi. 

Sendikanın kurucu üyelerinden ev işçisi Ayten Kargın da “Sigortasız da olsalar tüm ev işçilerini sendikamızla iletişime geçmeye çağırıyoruz. Her türlü meslek hastalığı ve iş kazasında bize gelebilirler” dedi. 

Sendika, cam silerken pencereden düşerek hayatını kaybeden Fatıma Aldal ve Rukiye Şimşek'in davalarının yanında iş kazası ve meslek hastalığı geçiren ev işçilerinin davalarını da üstlendi. 

EVİD-SEN’e kapatma davası açılmıştı
2012 Mart’ta İstanbul Valiliği, başka bir ev işçisi örgütlenmesi olan EVİD-SEN’in (Ev İşçileri Dayanışma Sendikası) kapatılması için dava açmıştı. Bakırköy 3. İş Mahkemesi sendikanın faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiş, gerekçe olarak ev işlerinin eski (2821 Sayılı) Sendikalar Kanunu kapsamındaki işkollarından birine dahil edilemeyeceğini, “ev işçilerinin dayanışması için sendika kurulamayacağını” belirtmişti. EVİD-SEN’in itirazını değerlendiren Yargıtay 9. dairesi de “Sendikalar Kanunu kapsamına girmediğinden uyuşmazlığın iş mahkemelerinde değil genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir” diyerek sendikayı dernek statüsüne sokmuştu. 

Türkiye ’nin imzaladığı ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ ve ‘BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ gibi uluslararası sözleşmelerde de ‘Herkesin menfaatlerini korumak için sendikalaşma hakkı’ olduğu ve bunların ayrımcılık yapılmadan uygulanması gerektiği belirtiliyor. 

30 “çifte” çağrı! Sendika ilk etapta 30 ev işçisinin sigortalanması için gönüllü olarak tüm bürokratik işlemleri üstlenecek. Bunun için işçi ve işverenleri ‘çift olarak’ sendikayla iletişime geçmeye davet ediyorlar.
 
İmece Ev İşçileri Sendikası’na 0212 596 81 59’dan ulaşabilirsiniz.