Göçmenler ve Sağlık Çalıştayı Yapıldı

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu ve Göçmen Dayanışma Ağı’nın “Göçmenler ve Sağlık Hakkı” başlığıyla düzenledikleri çalıştay 29 Eylül 2013 tarihinde odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. 
 
Dört ayrı oturum halinde yapılan çalıştaya BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, TOHAV, Göçmen Dernekleri temsilcileri ile TTB Merkez Konseyi, İzmir Tabip Odası temsilcileri katıldılar. Odamız üyesi çok sayıda hekimin de izlediği ve katkı sunduğu çalıştayda 110’un üzerinde konuşmacı ve katılımcı yer aldı. 

Çalıştayın  açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören; Göçmen ve mültecilerin sağlık hakkı konusunda son derece duyarlı olduklarını, Suriye’de yaşanan savaş ve ülkemize yansımalarını kaygıyla izlediklerini, bu amaçla geçtiğimiz günlerde Nusaybin’de Suriye sınırında bu kaygılarıı bildiren bir basın açıklaması yaptıklarını hatırlattı. 

İlk bölümde Göçmen ve mülteci kavramı, yasal mevzuat tartışıldı. Geçici göçmenlerin ve Avrupa ülkeleri dışından gelen mültecilerin başta sağlık hakkı olmak üzere temel haklardan mahrum bırakıldıkları, Suriye’den gelen mültecilere mevcut yasaların hiç bir hak tanımadığı, yetkililerin mevcut yasal boşluğu gidermek için  'misafir' gibi, uluslararası terminolojide yeri olmayan tanımlamalar yaptığı aktarıldı. 

Yaşanılan sağlık sorunları, ilgili kurumların bu sorunlar karşısında ürettiği çözümler tartışıldıktan sonra son bölümde çözüm önerileri konuşuldu. Çalıştay raporunun en kısa sürede hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.