Üçyüz bin çocuk işçi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın rakamlarına göre 6-14 yaş arasındaki 292 bin çocuk ‘ekmek peşinde’ olduğu için okula gidemiyor. Yasalara aykırı olmasına rağmen çalıştırılan yüzbinlerce çocuk, çeşitli kaza ve şiddet faktörüne karşı da korumasız

300 bin çocuk işçi var

Bakanlığın geçen yılın sonunda hazırladığı “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda, 6-17 yaş arasındaki 15 milyon 247 bin çocuktan 893 bini “ekmeğinin peşinde”. 6-14 yaş arasındaki çocukların ise çalıştırılması yasalara aykırı. Ama 292 bin çocuk çalışıyor. Çocukların çalışması “okumalarına da engel”. Söz konusu 292 bin çocuğun yüzde 20’si zorunlu eğitime devam etmiyor. Lise çağı da farklı bir görüntü sunmuyor. Bakanlığın raporunda 15-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 66’sı çalışıyor ve onlar da liseye gitmiyor. Raporda çocuk işçilik üzerine dikkat çekici ayrıntılar da var.

Yarısı tarım sektöründe

Çalışan çocukların yarısı tarım sektöründe. Yani kayıtlılar ve ücret alıyorlar. Ancak kalan yarısı aile işçisi. Anne-babalarına yardım ederken hem ücret almıyorlar hem de kayıtlara geçmiyorlar. Raporda kayıt dışı çalışan çocuklar için bir de itiraf var: “Bu istatistikler doğrultusunda çalışan çocukların büyük bir kısmının kayıt dışı ya da yasal yaş sınırının altında olması dolayısıyla bu çocukların çalışma koşullarının ve gelişimlerinin izlenmesi oldukça zordur.”

Bir program yok

Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda bir programın olmadığının belirtildiği rapora göre, çocuk işçiliğini önleme çalışmalarında en önemli engellerden biri, etkili bir izleme sistemi olmayışı. “Çalışan çocukların haklarını korumaya yönelik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bir takip sistemine ihtiyaç duyulmakta” denilen raporda, entegre bir “Çocuk İşçiliği İzleme Sistemi” kurularak, yerel izleme birimlerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Sosyal hayata katılamıyorlar

Çocuk işçiliğinin çocukların sosyal hayata katılımlarını da zorlaştırdığı kaydedilen raporda, “Yarısından fazlası eğitimini sonlandırmakta, büyük kısmı ise boş zaman ve toplumsallaşma imkanları bulamayabilmektedir. Çocuklar, kötü beslenme, kaza, şiddet eğilimi, sokak yaşamına veya suça kadar uzanan çeşitli risklerle karşılaşabilmektedir. Bu nedenle çalışan çocukların sosyal ve sportif açıdan kendilerini geliştirmelerine fırsat vererek, bu eşitsizliği giderecek düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır” ifadeleri yer alıyor.