CHP: "Öteki Türkiye"nin Çocuk İşçileri

CHP'nin, "Öteki Türkiye" raporunda, çocuk işçi sayısının 450 bine yaklaştığı belirtilirken, bu yılın 10 ayında ise 55 çocuğun "iş kazası kurbanı" olduğu kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in koordinasyonunda hazırlanan "Öteki Türkiye" başlıklı raporda, Türkiye genelinde işçiler, çocuk ve kadınlar ile Suriye'den Türkiye'ye sığınanların durumlarına ilişkin çeşitli veriler ve değerlendirmeler yer aldı.  

Raporun "çocuk işçiler" bölümünde ise çocukların büyüyen ekonominin "en zayıf halkasını" oluşturduğu ileri sürüldü.

Çocukların başta Marmara Bölgesi ve özelde İstanbul olmak üzere sanayi, tarım ve ev işleri gibi sektörlerde "insan onuruna ve çocuk haklarına aykırı" koşullar altında çalışmaya zorlandığı belirtildi.

BM'nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin birçok maddesinin çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini desteklediği, ayrıca anayasada da devletin her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirleri almasına yönelik maddeler olduğu hatırlatılan raporda, "Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin çizdiği çerçeveye rağmen Türkiye'de çocukların çalışma hayatına katılımında, dünyadaki genelinin tersine ciddi bir artış görülmektedir" görüşü savunuldu. 

Çalışan çocuk sayısının 2006-2012 yılları arasında yüzde 64 oranında artarak, 272 binden 445 bine yükseldiği iddia edilen raporda, ekonomik bir faaliyette çalışan okuyan çocuk sayısının yüzde 3'e, ev işlerinde çalışanlarının oranının ise yüzde 50'ye yükseldiği bildirildi.

Tarım sektöründe istihdam edilen çocukların sayısında son 10 yılda görülen 8,1 puanlık artışın, çocuk mevsimlik tarım işçilerindeki artıştan kaynaklandığı ifade edilirken, "Türkiye'de çocuklar ya serbest piyasanın görünmez eline ya da ücretsiz aile işçiliği 'sektörüne teslim edilmekte" denildi.

-55 çocuk işçi hayatını kaybetti-

Raporda, "Çocuk İşçi Cinayetleri" başlığında iş kazalarına da yer verildi. 

Geçen yıl önlenebilir nedenlerden dolayı 36 çocuk işçinin kaza geçirdiği belirtilen raporda, en büyüğü 17, en küçüğü ise 16 aylık olmak üzere 28 çocuğun da iş kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. Bu çocuklardan üçünün ise beş, yedi ve dokuz yaşlarında olduğu belirtildi. Raporda, 2013'ün ilk 10 ayında ise en az 55 çocuk işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.