'Çocuklar köleliğe mahkûm edildi'

AKP hükümetinin eğitim alanında 4+4+4 eğitim sistemini yaşama geçirmesiyle çocuk işçiliğinin önü de açılmış oldu.

TUİK'in 2012 yılsonu verilerine göre, Türkiye'de 893 bin çocuğun ekonomik işlerde çalıştığı ve ev işlerinde faaliyette bulunanların sayısının ise 7.5 milyon olduğu kaydedilmişti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da çocuk işçiliğinin çok yaygın olduğunu söyleyen Adana Sanayi İşçileri Derneği Başkanı Zemin Demirel, TUİK'in 2012 yılsonu verilerinin çok fazla olduğunu; ancak kayıtlara geçmeyen örneklerle birlikte gerçek sayının daha da fazla olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Demirel, çocuk işçiliğinin önüne geçilerek önlemler alınmadığı gibi çocukları iş cinayetlerinde öldürenlere ödül gibi cezaların verildiğini kaydederek, "Ahmet Yıldız davasında olduğu gibi. Mahkeme, patrona verdiği 30 bin lira cezayı bir de 24 taksite bölerek çocuk işçiliği ve iş cinayetleri konusunda hiçbir caydırıcılığı olmayan bir karar vermiştir" dedi.

'Çocuk emeğinin sömürülmesi ortadan kaldırılmalı'

Demirel, 4+4+4 eğitim sistemiyle artık çocukların yasal olarak ortaokuldan sonra çalışabilir hale getirildiğini ve meslek liseleriyle birlikte çocuğun çıraklık yaşının indirildiğini kaydederek, gençlerin çalışmasına ilişkin yönetmelikte "18 yaşına kadar olan çocuklar ağır işlerde çalışamaz" ifadesinin kaldırılmasının çocuk işçiliğinin önünü açan uygulamalar olduğuna işaret etti. Demirel, "Özellikle sermayenin yeni dönem ihtiyaçlarına göre AKP iktidarı döneminde yapılan bu değişikliklerle küçük yaştaki çocuklar temel eğitime teşvik edilmek yerine geleceksizliğe ve köleliğe mahkûm edilmektedir. 2013 yılının ilk sekiz aylık diliminde Ağustos ayı itibariyle en az 715 işçi iş kazasından hayatını kaybetti. Bunlardan 36'sı çocuk işçidir. Kuşkusuz kayıtlara geçmeyen pek çok iş cinayeti vardır" dedi.

'Çalışan çocuklar içinde kızların payı yüksek'

4+4+4 eğitim sistemiyle öğrencilerin okuldan koparılıp çalışma yaşamına koyulduğunu belirten Eğitim Sen Adana Şube Sekreteri Yalçın Alçiçek ise, "Bugün sayıları TÜİK verilerine 900 bini bulan bu çocukların önemli bir bölümünü kız çocukları oluşturmaktadır. Kız çocukları ücretsiz tarım işçiliğinden, mevsimlik işçiliğe, ev içi çalıştırılmaya kadar pek çok alanda emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. Zorunlu eğitimin 8 yıldan kademeli olarak 12 yıla çıkarılmasıyla daha fazla çocuk ve gencin eğitim sürecine gireceği iddia edilmiş; fakat sonuç tam tersi olmuştur. 4+4+4 ile ilk 8 yıl örgün eğitim, son 4 yılda açık lise uygulamasının olması açık lise kayıtlarını arttırmıştır. 12 bin 172 erkek öğrenci, 37 bin 277 kız öğrenci olmak üzere toplam 49 bin 449 öğrenci açık lise veya temel ortaöğretim kurumlarından hiçbirine kayıt yaptırmamıştır. Eğitim sisteminin kademeli ve kesintili hale getirilmesinin emek piyasaları üzerindeki etkilerini kısa vadede gözlemlemek mümkün değildir" dedi. 

'AKP hükümeti çocuk işçiliğinin önünü açıyor'

Dört yıllık birinci kademe sonrası "mesleğe yönlendirme" adı altında çocukların çıraklık ve staj uygulamaları çevresinde doğrudan ve erken yaşta iş gücü piyasası içine çekilmesinin planlandığını ifade eden Alçiçek, bu şekilde çocukların okul ortamının dışına çıkarak ucuz ve niteliksiz iş gücü kaynağı haline dönüştürülme zeminin hazırlandığını belirtti. Alçiçek, "İşletmeler daha önce çalışan sayısının ancak yüzde 10'u kadar stajyer alırken yasa değişikliğiyle bu sınırlama tamamen kaldırılmış ve çocuk emeği sömürüsünün sınırları genişletilmiştir. Bu durum bir yandan ülkedeki çocuk işçiliğinin yangınlaşmasına hizmet ederken diğer yandan eğitimin niceliksel ve niteliksel gelişimine olumsuz etkide bulunma tehlikesi bugün daha da artmıştır. AKP hükümeti çocuk işçiliğinin önünü açıyor" diye konuştu. 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu Çocuk İşçiliği İstatistikleri'ni temel alarak yaptığı hesaplamaya göre, dünya genelinde azalma eğiliminde olan çocuk işçiliğinin Türkiye'de kriz sürecinde tekrar canlandığını açıklamıştı. DİSK-AR, dünya genelinde 306 milyon çocuk işçinin olduğunu ve her 5 çocuktan birinin çalıştığını, Türkiye'de hem çalışıp hem okuyan çocukların sayısı yüzde 64 arttığını, 2012 yılında çocuk işçi sayısını 893 bine ulaştığını açıklamıştı.