Dünya üzerinde 168 milyon çocuk işçi var

Dünya üzerinde 5-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 11’i işçi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yayınladığı bu rapora göre dünya genelinde 168 milyon çocuk işçi var. Raporda bu çocuk işçilerden 85 milyonunun, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinden yoksun bir şekilde çalıştığı vurgulanıyor.
 
Çocuk işçiliğinde en yüksek oran Sahraaltı Afrika bölgesinde görülüyor. 59 milyon çocuk işçinin bulunduğu bölgede, her beş çocuktan biri çalışıyor. Asya kıtasındaki çocuk işçi sayısı ise 78 milyon.
 
Raporun dikkat çekici noktalarından biri, çocuk işçiliğin sadece dünyanın en yoksul bölgelerinde görülmediği vurgusu. “Düşük gelirli” olarak tanımlanan ülkelerde çocuk işçiliği oranı daha fazla olsa da, sayıca en çok çocuk işçinin “Orta gelirli” şeklinde tanımlanan ülkelerde görüldüğü belirtiliyor.
 
İkinci olarak çocuk işçiliğinin en çok tarım sektöründe görüldüğü ancak hizmet sektöründe de bu sayının hızla arttığı ifade ediliyor.
 
Raporda, çocuk işçilerin sayısının 2000’den bu yana üçte bir oranında azaldığı da not ediliyor. Rapora göre bu azalmanın hızı kız çocuklarında erkeklere göre daha fazla(yüzde 40’a yüzde 25). Ancak özel mülklerde ev işçisi olarak çalışan kız işçi sayısının fazla olduğu ve onların durumunu takip etmenin daha zor olduğu da raporda belirtiliyor.
 
Raporda yasadışı ve kayıt dışı ekonomide yoğunlaşan çocuk işçiliğini ölçmenin de zor olduğu vurgulanıyor.