Çocuğa yönelik şiddete karşı yeni bir girişim

Gündem Çocuk Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin (ÇOÇA) ortak girişimiyle çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için yeni bir proje hayata geçiriliyor.
 
Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Stratejik Haritalama Uzaktan Öğrenim Programı adını taşıyan program ulusal ve yerel düzeyde eylem planları geliştirmeyi amaçlıyor.
 
Bu yönde sivil toplumun gücünü ve katılımını artırma hedefine yönelik programın uzaktan ve yüzyüze öğrenim şeklinde iki ayağı olacak.
 
Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Ezgi Koman’la projenin anlamını, ayrıntılarını ve sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk.
 
Stratejik haritalama ile neyi kastediyorsunuz?
Stratejik haritalama hak mücadelesinde bir yöntem aslında...
 
İhlal durumunda yer alan aktörlerle -ki bunlar kişi, kurum yapı, vb olabilir- ihlale uğrayan kişi/grup arasındaki ilişkileri ortaya koyan görsel bir malzemenin oluşturulması ve bu görsel malzeme üzerinden ihlalin ortaya çıkmasına sebep olan sisteme müdahale edecek yeni taktikler geliştirmeye olanak sağlayan bir düşünce biçimini işletmek anlamına geliyor. 

Daha önceden insan hakları alanında bu yöntemi Helsinki Yurttaşlar Derneği işkence üzerine, İnsan Hakları Ortak Platformu da ayrımcılık üzerine kullanmışlardı. Bu çalışmada da bu deneyimlerden yararlanıldı ve esinlenildi.
 
Program çerçevesinde neler yapılacak?
 
Program ile genel olarak amaçladığımız karmaşık ve çok boyutlu olan “çocuğa yönelik şiddet”i tüm boyutlarıyla ve aktörleriyle görebileceğimiz bir resmi ortaya koymak. Bu resim üzerinden  de alanda çalışma yapacak sivil toplum örgütlerinin stratejik düşünme ve taktik geliştirime deneyimlerini güçlendirmek…
 
Bu nedenle de STK’larda gönüllü, üye ya da profesyonel olan kişilerle önce beş günlük bir yüz yüze eğitim, ardından 14 hafta sürecek bir online uzaktan öğrenim programı ve sonunda yine yüz yüze beş günlük kapanış eğitimiyle bir araya gelinecek. 

14 haftalık uzaktan öğrenim programında katılımcılara kolaylaştırıcılık yapılacak ve katılımcıların seçtikleri, yerelde yaşanan bir vakanın stratejik olarak haritalanması sağlanacak.
 
Yüz yüze ve uzaktan öğrenimde de çocuğa yönelik şiddeti tüm boyutlarıyla ve aktörleriyle ortaya koymak için çocuğa yönelik şiddet olgusunu tüm boyutlarıyla tartışacak, anlamaya, kör noktaları belirlemeye, şiddeti meşrulaştıran arka plana ilişkin sosyolojik ve ideolojik okumalar yapmaya, halihazırdaki mekanizmaları değerlendirmeye çalışacağız.
 
Öğrenim programının ardından da katılımcılarımızla birlikte yerelde ve ulusal düzeyde savunuculuk çalışmalarımız devam edecek.
 
Programa katılanlardan beklentileriniz nedir?
 
Katılımcılardan beklentimiz şiddet konusunda daha önceden çalışma yürütmüş ya da bu konu üzerinde düşünmüş olmaları, burada edinilen deneyimi dahil olduğu sivil toplum örgütü ile paylaşıp çoğaltabilmelerini bekliyoruz.
 
Konu stratejik düşünmeyi gerektirdiğinden aslında “analiz etmekten, eleştirel düşünmekten” keyif alan kişiler olmalarını da bekliyoruz.
 
Uzaktan öğrenim online olarak gerçekleşeceği için bilgisayar kullanımı becerisinin de önemli olduğunu söylemeliyiz.
 
Programın sonunda da katılımcılardan çocuğa yönelik şiddettin görünmeyen, gizli kalan, üzerinde hiç düşünülmeyene bakma deneyimi edinmelerini bekliyoruz.
 
Katılımcılar için süreç nasıl işleyecek?
 
2 Eylül’e kadar başvuru süremiz var. Ne yazık ki katılım sınırlı. Altı ilden (Eskişehir, İstanbul, Diyarbakır, Van, Mersin, Trabzon) 18 kişinin katılımını öngörüyoruz.
 
9 Eylül’de katılımcılar netleşecek. Netleşen katılımcılarımızı 20 - 25 Eylül tarihlerinde Ankara’da yüz yüze eğitimle bir araya getireceğiz.  
 
Beş gün sürecek programın ardından, her katılımcı kendi iline gidecek ve uzaktan öğrenim programını takip ederek, yereldeki bir vakayı stratejik olarak haritalayacak.
 
Oluşturulan harita yereldeki diğer örgütlerle paylaşılacak ve görüşleri alınacak.
 
Ardından ocak ayından yeniden bir araya gelinerek ulusal ve yerel politika önerileri oluşturulacak ve bu önerilerin savunuculuğu yapılacak.
 
Sonuçta ulaşmayı düşündüğünüz hedef nedir?
 
Karmaşık ve çok boyutlu olan “çocuğa yönelik şiddet” olgusunun ortadan kaldırılmasında sivil toplum örgütlerinin müdahale güçlerini artırmayı, yeni taktiklerin oluşturulmasını hedefliyoruz.
 
Bu yöntem çocuğa yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için etkili müdahaleye nereden başlayacağımızı gösteren bir “başlangıç”. Elbette  mücadeleye devam!
 
Konular

Programda ele alınacak konuların bazıları şöyle:
* Çocuk algısı ve çocuk hakları
* Hak temelli yaklaşım
* Devlet, iktidar ve şiddet ilişkisi
* İnsan hakları ihlali olarak şiddet ve şiddet türleri 
* Çocuğa yönelik şiddet ve farklı ortamlar
* Türkiye’de çocuğa yönelik şiddet: mevcut durum
* Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi: aktörler, ilişkiler, mekanizmalar
* Şiddetin çocuk üzerindeki etkileri ve iyileştirme için müdahaleler 
* Çocuğa yönelik şiddetle ilgili çalışanların baş etme yöntemleri 
* Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili iyi örnekler- taktikler  
* Çocuk katılımı
* Stratejik düşünme için haritalama yöntemi, stratejik düşünme ve strateji geliştirme
* Savunuculuk ve politikaları etkileme, karar alma mekanizmalarına katılım (YY)
Programla ve katılımla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Katılım için başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.