Özbolat çocuk işçileri Bakana sordu

CHP Kahramanmaraş milletvekili Durdu Özbolat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in yazılı olarak yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Soru önergesinde Türkiye'deki çocuk işçi gerçeğine dikkat çekildi.

Özbolat, "Bilindiği gibi, toplumsal ve iktisadî nedenlerle, 18 yaşından küçük çocuklar sanayi iş kolunda, tarım kesiminde, çeşitli büyüklükteki işletmelerde, evde ve sokakta maddî kazanç elde etmek amacıyla çalıştırılmaktadır. İş Kanunu’na göre 15 yaş altının çalıştırılması yasak olmasına karşın, ücretsiz veya ucuz işgücü olması nedeniyle tercih edilen çocuk işçilerin sayısı giderek artmaktadır. TÜİK 2012 Çocuk İşgücü İstatistiklerine göre çalışan toplam çocuk sayısı bir milyona yaklaşmıştır. 2006’da ücretsiz aile işçisi çocuk işçilerin toplam çocuk işçilere oranı yüzde 41 iken 2012’de yüzde 46’ya çıkmıştır. Aynı zamanda tarımda çalışan çocuk işçilerin oranı da yüzde 37’den 45’e yükselmiştir. Tarımdaki istihdam artışının yüzde 66’sının ve ücretsiz aile işçilerindeki artışın yüzde 90’ının 6-14 yaş arası çocuklardan oluşması durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Çocuk işçi oranlarındaki bu hızlı artış üzerinde, büyüyen ve yaygınlaşan yoksullaşmanın yanı sıra, uygulanmakta olan eğitim sisteminin de temel etken olduğu değerlendirilmektedir" değerlendirilmesinde bulundu.

Özbolat şu soruların yanıtlanmasını istedi: 

1 – Yasal yaş sınırının altında olduğu halde işgücü olarak kullanılan çocukların korunması, eşit eğitim haklarından yararlanması ve yaşamlarının iyileştirilmesi yönünde hangi çalışmalar yapılmaktadır?
2 – Son on yıl içinde, iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden veya sakat kalan çocuk sayısı kaçtır? Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bu kazalar nedeniyle, işverenler ve sorumlular hakkında bugüne kadar hangi hukuki işlemler yapılmıştır?
3 – Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve 18 yaşından küçük çocuk işçilerin haklarının korunması ve genişletilmesi yönünde çalışma yapılmakta mıdır?