CHP'li Türeli: Çalışan çocuk sayısı 893 bine ulaştı

CHP’nin Meclis araştırması önergesine göre, 2012 yılında gerekli önlemler alınmadığı için 36 çocuk iş kazasında hayatını kaybetti

CHP, çocuk işçiler için Meclis araştırması istedi. CHP İzmir Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli, Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergesindeki resmi verilere göre, Türkiye genelinde 6-17 yaş arasında 15 milyon 247 bin çocuk var.  Bu çocukların yüzde 66,5’i kent, yüzde 33,5’i kırsal alanda yaşıyor. 2012 yılında Türkiye genelinde 6-14 yaş gurubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş gurubunda ise 601 bin kişi olmak üzere çalışan çocuk sayısı toplamı 893 bin kişi. Çalışan çocukların yüzde 49,8’i okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula gitmiyor. 2012 yılında gerekli önlemlerin alınmaması yüzünden 36 çocuk iş kazası kurbanı oldu.
 
Çocuk hakları ihlalleri giderek artıyor
 
Türeli önergesinde, “Bugün dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde var olan insan hakları ihlalleri ile birlikte çocuk hakları ihlallerinin de sayısı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Yoksulluk ve kentleşme yüzünden giderek daha fazla sayıda çocuk sokak yaşamıyla, emek sömürüsüyle ve bağımlılık gibi sorunlarla erken yaşta karşılaşmaktadır. Ayrıca çocukların cinsel sömürüsü, kızlarda erken evlilik, namus cinayetleri, uyuşturucu bağımlılığı ve kayıp çocuklar olgusu da endişe verici boyutlara ulaşmıştır.

Öte yandan çocuk haklarının ve sağlığının koruması için öncelikle gereken tedbirlerin alınması ve sonrasında toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca çocukların ve aile fertlerinin eğitim seviyesini arttırmak ve suç oluşmadan müdahale edebilmek gibi alanlarda somut politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu somut politikalara yeterince ödenek ayrılmalı ve sağlam bir yasal çerçeve ile desteklenmelidir" dedi.