CHP'den 'çocuk işçi' teklifi

Rahmi Aşkın Türeli, çocuk işçiler için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
 
CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, çocuk işçilerin sorunlarının ortaya konulması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi, çözüm üretilmesine yönelik politikaların oluşturulması amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. 

Türeli ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, çocuk haklarının korunmasına yönelik politikaların oluşturulması ve zorla çocuk çalıştırılmasının engellenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması talep edildi. 

Önergenin gerekçesinde, özellikle ailelerinin gelir düzeyini artırmak amacıyla çalışan veya çalışmaya zorlanan çocukların sayısının her geçen gün arttığına işaret edilerek şöyle denildi: 

“Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2012 yılında yapılan araştırmada Türkiye genelinde 6-17 yaş aralığındaki çocuk sayısının 15 milyon 247 bin olduğu tespit edilmiştir. Bu yaş grubundaki çocukların yüzde 66,5’i kentsel, yüzde 33,5’i kırsal alanda yaşamaktadırlar. Aynı ankete göre 2012 yılında Türkiye genelinde 6-14 yaş gurubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş gurubunda ise 601 bin kişi olmak üzere toplamda çalışan çocuk sayısının 893 bin kişi olduğu tespit edilmiştir. Çalışan çocukların yüzde 49,8’i okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula gitmemektedir. Çalışan çocukların yüzde 44,7’si tarım, yüzde 24,3’ü sanayi ve yüzde 31’i hizmet sektöründe çalışmaktadırlar. 

Yapılan araştırmalara göre 2012 yılında gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda 36 çocuk iş kazası kurbanı olurken ve 8 çocuk da yaralanmıştır.”