Hava Taşımacılığı İşkolunda Meslek Hastalıkları Sorunu - Hava-İş

Hava Limanlarında çalışma koşullarından kaynaklanan nedenlerle, işçilerimiz meslek hastalıklarına yakalanabilmektedir.
 
Ancak Meslek hastalıkları Tüzüğünde bu hastalıkların birçoğunun tanımı yapılmadığı görülmektedir. Bu büyük bir eksikliktir.
 
Hava limanları çalışma koşullarının ve bazı hastalık verilerinin araştırılması işçi sağlığı açısından önem arz etmektedir. Öyle ki Meslek Hastalıkları Hastanesi kurumlarının, bu konuda yasal-prosedür sıkıntısı yaşadığını da Hava-İş sendikası olarak tespit etmiş bulunuyoruz.
 
Hava limanlarında yaşanan meslek hastalıkları kavramı kapsamında değerlendirilmesi ve hukuki çerçevesinin, Meslek Hastalıkları Tüzüğü boyutlarıyla da yeniden belirlenmesini istiyoruz.
 
Bu nedenle Hava-İş sendikamız İstanbul İl Sağlık kurumları, Türk TabiplerBirliği, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TBMM’inde grupları bulunan partiler vb. kurum birimleri nezdinde bir çalışma ve kampanya başlatmıştır. Çalışmalarımızın uluslararası boyutu da büyük olasılıkla bu süreçte gelişebilecektir.
 
Hazırladığımız bilgi, belge ve raporlar söz konusu kurumlara iletilmekte, tartışılmakta ve değerlendirmeye alınmaktadır.
 
Aşağıdaki yazılı çalışma, bu amaçla hazırlanarak kurumlara iletilmektedir.
 
Hava Taşımacılığı İşkolu İşçilerinin Meslek Hastalıkları
 
1.ERGONOMİK HASTALIKLAR. (Check-İn, Yükleme, kabin kaynaklı)
2.  KOZMİK RADYASYON (bakınız, Dünya sağlık örgütü WHO Yayınları)
3.  KABİN İÇİ HAVA KALİTESİ
4.  JET LAG (Uçuş sersemliği)
5.  STRES/ YORGUNLUK.
6. BİTKİNLİK VE YORGUNLUK
7.  HAVA ALANINDA  (APRON)  PARTİKÜL KİRLİLİĞİ.
8. KABİN İÇİ BASINCA BAĞLI RAHATSIZLIK/HASTALIK
(Kulak İçi rahatsızlığı-Vertigo, İç Organ sarkması, Rahim Sarkması vb.)
 
Ergonomik rahatsızlıklarda kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ön plandadır. Genellikle sırt, omuz, bel, boyun ya da dizlerde görülmektedir.
 
Kozmik radyasyon bize yıldızlardan ulaşan radyasyonu tanımlamak için kullanılan terimdir. Güneş radyasyonu ise bize güneşten gelen radyasyonu tanımlar. Uçuşta geçirilen süre, enlem, yükseklik, güneş aktivitesi maruz kalınacak radyasyon açısından önemlidir.
 
Bu konuda dünyada birçok çalışma olmasına rağmen, ülkemizde hiç bir bilimsel araştırma ve yaptırımları açısından uygulama yoktur.
 
California sağlık servisi, Kabin memurlarındaki cilt kanseri riskini diğer insanlara göre iki kat daha fazla buldu. Göğüs kanseri riskini ise % 30 daha fazla buldu. 
 
Kabin içi hava kalitesi: uçuş esnasında kabinde dolaşan havanın içinde bulunan ve buhar halinde dolaşan istenmeyen motor yağı kaçakları hatalı havalandırma sorunlarından ortaya çıkan sorunlardır. Bu olumsuzluklar göz, burun, deride tahriş, solunum ve deri yoluyla vücuda geçerek sinir sisteminde bozukluklara ve kronik yorgunluklara neden olmaktadır.
 
Yorgunluk, çok ciddi UÇUŞ EMNİYETİ riskidir. Yeterli dinlenme ve yenilenme imkanı olmaksızın, uzun süreli/monoton veya kısa süreli/ yoğun fiziksel ve zihinsel aktivite sonucu kasların ve beynin çalışma kapasitesinin ve veriminin azalması halidir. Akut- kronik, fiziksel, psikolojik yorgunluk etkileri vardır.
 
Yorgunluk, uçuş ekibinin, uçağı kontrol edenlerin, uçak teknisyenlerinin hata yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur. Bu nedenle kazalardaki payı %15-20 civarındadır.
Uykusuzluk, yorgunluğa neden olan ciddi uçuş sorunlarından biridir. İki (2) saatlik uyku kaybı dikkat ve performansta önemli düşüşe yol açabilir. Yorgunluk, bir hastalık olmamakla beraber problemli bir durum olduğundan, iyileştirilmesinde tedavi sözcüğü kullanılır. Kesin tedavi ruhsal ve bedensel olarak dinlenmek, yorgunluğu yaratan ve arttıran etmenleri ortadan kaldırmaktır.
 
Özellikle JET LAG (uçuş sersemliği) biyolojik saatin şaşırmasından dolayı ortaya çıkan bir durumdur.24 saatlik zaman dilimi içinde belirli saatlerde en yüksek ya da en düşük seviyeye ulaşan hormonlar, varılan yeni zaman diliminde yanlış saatlerde seviye değişimi göstermektedir. Yeni zaman dilimine alışıncaya kadar da vücut sersemlemektedir. Uçucu ekipler bu duruma sürekli maruz kalmaktadır. Uykusuzluk, beraberinde uyuyabilmek için sürekli ilaç kullanımını da gündeme getirmektedir. Ortaya çıkan sorunlar da uçuş güvenliğini direkt olarak olumsuz etkilemektedir. Bağlantılı olarak psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir.
 
Hava alanı dediğimiz Apron’da, gün içerisinde çok fazla uçuş operasyonu gerçekleştirilmektedir. Binlerce uçağın yanı sıra, uçağa hizmet veren yüzlerce araç binlerce kez hizmet için çalışmakta ve istenmeyen partiküllerin alanda birikmesine neden olmaktadır. Partiküllerin birikme nedeni sadece bu da değildir. Bu durumun yarattığı birçok sağlık sorunları vardır. Özellikle Apron’da çalışan tüm işçilerin bu nedenle sık sık hastalandıkları görülmektedir. Solunum rahatsızlıkları vb. gibi…
 
Yukarıda belirttiğimiz konularda ciddi çalışmaların yapılması ve bazı hastalıkların MESLEK HASTALIĞI sayılması en temel talebimizdir.
 
06.03.2013                              
Hava- İş Sendikası Yönetim kurulu