Petrol-İş Kadın Dergisi 10 yaşında

Petrol-İş Kadın dergisi, sendikanın bir yayını olmanın ötesine geçerek, hem sendika içinden hem dışından pek çok kadının dergisi oldu. Bizim dergimiz oldu. Kadın dayanışmasının simgesi haline geldi.

Petrol- İş  Kadın Dergisi haftasonu Taksim Hill Otel'de  yaptığı etkinlikle 10. yılını kutladı. Etkinliğe sendika üyesi ve temsilcisi kadınların yanı sıra diğer sendikalardan ve bağımsız kadın örgütlerinden kadınlar da katıldılar. Etkinlik Mare Kadın Sesleri topluluğunun verdiği konserle son buldu. 
 
Her kesimden kadının bir araya geldiği etkinlikte, başarı, mutluluk, coşku yüzlere ve konuşmalara yansıdı. Sürekli ya da dönemsel olarak yazılarımızla, fikirlerimizle bir şekilde katkı sunduğumuz derginin 10. yaşında bir arada olmanın gururunu yaşadık.
 
Bu kutlamada, en büyük payı haklı olarak 2003 yılından bugüne dergini çıkmasını sağlayan ve içeriğinden mizanpajına kadar her aşamasında kararı kadınlara bırakan Petrol İş yönetimi adına Genel Başkan Mustafa Öztaşkın aldı.
 
Farklı bir sendikal anlayışla, 2003 yılında kadın üyelere ve erkek üye eşlerine ulaşmayı hedefleyen dergi, pek çok ilkleri de içerinde barındırıyor.
Öncelikle Türk-İş, DİSK gibi işçi ve memur konfederasyonları dahil olmak üzere, sendika bünyesinde periyodik olarak çıkartılan tek kadın dergisi olma özelliği taşıyor. 
Petrol-İş Kadın dergisi, klasik sendika dergilerinde hakim olan erkek egemen zihniyetin ve hiyerarşinin dışına çıkan, kadına dair pek çok şeyin bulunduğu capcanlı, renkli ve özgün bir dergi.
 
Kadın kurtuluş hareketi ile evdeki,  işteki kadınları bir araya getirerek bilgi ve deneyim aktarımını sağlıyor.
 
Bir başvuru kaynağı

Yıllar içinde, bünyesinde barındırdığı deneyim çeşitliliğiyle nedeniyle kadın emeği üzerine çalışma yapan, düşünen pek çok kadının başvuru kaynağı haline geldi.
 
Hepsinden daha önemlisi, mevcut Türk-İş yönetimine muhalif 10 sendikanın bir araya gelerek oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu’nda, Sendikal Güç Platformu Kadın Koordinasyonunu etrafında toplayan, kadın çalışmasının sendikaların gündemine taşıyan bir yayın organı da oldu.
 
Petro-İş Kadın dergisi diğer taraftan Petrol-İş Sendikasının bir yayını olmanın ötesine geçerek, hem sendika içinden hem dışından pek çok kadının dergisi oldu. Bizim dergimiz oldu. Kadın dayanışmasının simgesi haline geldi.
 
Erkek egemen yapılar olan sendikalarda, bir kadın dergisi çıkarmanın bunu sürdürmenin zorluğu ortadayken, sınırlı koşullarda, bir kadın dergisinin nasıl olabileceğini, kadın bakış açısının sendika yapıyla nasıl harmanlanabileceğini gösterdi hepimize. Bir de sendikalara artık kadınlara sırtlarını dönerek bir yere varamayacaklarını gösterdi -elbette anlayanlara-.
 
Petrol İş Kadın dergisi, her kesimden kadının buluştuğu bir platform olma özelliğini taşıyor,  akademi emekçilerinden, fabrika işçisine ev işçisi kadınların buluşma noktası haline dönüşmüş durumda.  Farklı ezilme ve sömürü pratiklerine sahip her kadın dergide kendine yer bulabiliyor.
 
10 yıldır kesintisiz yayına devam eden, dergi, sektör ayırt etmeden direnişçi kadınlardan,  şiddet gören, yok sayılan evde işte görünmeyen kadınların sesi oldu. Kendimize ait, köşeye sıkıştırılmış yaşamlarımız olduğunu gün ışığına çıkardı.
 
Dergi, sınıfı sadece erkek işçilerden ibaret gören sendikal anlayışa karşı çıkarak bir ezber bozdu, erkek egemen sendikalara ulaşılması ve örgütlenmesi lazım gelen kadın işçilerin de var olduğunu, onların geleneksel sendikal örgütlenme yöntemleriyle değil farklı yöntemlerle örgütlenmesi gerektiğini de gösterdi.
 
Petrol iş kadın dergisi, öncelikle iki emektar kadının omuzlarında şekilleniyor, gecesini gündüzüne katarak bitmek bilmeyen enerjisini ortaya koyan, her dergi öncesi doğum sancıları çektiğine tanıklık ettiğim Necla Akgökçe’nin bilgi, deneyimi ve Selgin Zırhlı Kaplanın tasarım alanındaki yaratıcılığı, bu nefis derginin ortaya çıkmasını sağlıyor.
 
Sınıfın bir cinsiyeti var

Kadınlar var oldukları/olabildikleri yerleri değiştiriyorlar. Bu değişimi 10.yıl kutlamasında Petrol- İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın somut örneklerle dile getirdi.
 
Sendika tüzüğünde artık kadınlar da var, taciz ve tecavüzde kadın beyanını esas alan, kadın erkek eşitliğine vurgu yapan maddelerin son genel kurullarında sendika tüzüğünde yer almış. Daha da ötesi, toplu sözleşmelere “eş değerde işe eşit ücreti” öngören ve “işyerinde taciz ve şiddete karşı çıkan” maddelerin konulduğunu ve pek çok işverene bu maddelerin kabul ettirildiğini bu çabanın devam ettiğini belirtti. Hepsinden önemlisi, bizler artık sınıfın bir cinsiyeti olduğuna inanıyoruz dedi.
 
Bu ifadeler, sendika yönetiminin kadına bakışında kat ettiği yolun ve derginin sadece kadınlar için bir okul değil erkekler içinde bir okul olduğunu gösteriyor.
 
Derginin 10.yıl etkinliği bir anlamda beklentilerimizi ve dileklerimizi Petrol- İş sendikası yönetimine sunma imkanını da sağladı bizlere. Bir kadın dergisi ile yola çıkan Petrol- İş Sendikası’nın bu bilgi deneyim ve birikiminin bağımsız bir kadın bürosuna dönüştürülmesi ve kadın örgütlenmesinde maddi manevi ve tüzüksel değişikliklerin yapılması gerekliliğini ön plana çıkardı. Sendikal alanda pek çok ilke imza atan, Petrol-İş sendikasının dünyadaki örneklerini aratmayacak hatta ötesine geçen bu deneyim ve birikimi sendikada bir kadın yapısı ve bir kadın bürosu ile taçlandırılması gerekiyor.