Farklı işkollarından işçi ve emekçi kadınların biraraya geldiği çalıştay yaşamını yitiren tüm emekçiler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Petrol-İş Kadın Dergisi'nden Selgin Zırhlı Kaplan, bu alanda da kadının görünür kılınmasının amaçlandığını vurguladı.

Çalıştay'da konuşan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu, çalıştayın çerçeve sunumunu gerçekleştirdi. Müftüoğlu, "Yaşanan iş cinayetleri politik ve ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkıyor" diyerek, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin aylık olarak yayımladığı raporlarına dayanarak günde 4 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.  Ayrıca Müftüoğlu, sadece 2012 yılında 61 kadın işçinin yaşamını yitirdiğini, erkek şiddetinden kaynaklı günde 4 kadının öldürüldüğünü söyledi. 

Müftüoğlu'nun ardından Neslihan Karatepe, tarımda kadın emeğine ilişkin sunumunda kırsal alanda kadın yapısının hatlarını ortaya koydu. Tarımda cinsiyete dayalı iş bölümü, istihdamın cinsiyete göre dağılımı, mevsimlik tarım işçisi kadınların durumu, tarımda çalışan kadın işçilerin sağlık sorunları, iş kanunundaki ilgili düzenlemeler anlatıldı.
 
Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına ilişkin sunumu gerçekleştiren Zehra Koçyiğit ve Gülşen Türker, sağlıkta dönüşüm politikalarının yarattığı sonuçları aktardılar. Sağlıkta dönüşüm programının nasıl ortaya çıktığı, neyi kapsadığı, sağlık çalışanlarına bunun ne getirdiği, sağlık sektöründe kadın işçilerde görülen sorunlar, sağlık alanında yaşanan mobbing gibi konulara değindiler.

İmece Kadın Sendikası adına konuşma yapan Serpil Kemalbay, ev işlerinde çalışan kadınların çalışma koşullarını aktardı.

Ev Eksenli Çalışanlar Sendikası kurucu üyesi Gülsüm Coşkun da ev ve bakım hizmetlerinin yapısını, çalışma şekillerini, şartlarını ve ev eksenli çalışanların taleplerini dile getirdi. 

Mimar mühendis şehir plancılarından Nedret Durukan, kadınların meslekleri üzerinden yıpratılması ve aşağılamasına dikkat çekti. MMŞP Kadınların çalışma hayatındaki yeri, kadın teknik elemanların genel sorunları, işe alımlarda ve çalışma hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları, meslek hastalıklarını, iş kazalarının başlıca sebeplerini anlattı.

Avukat Dr. Yıldız Ertuğ Ünder ise “adalete ulaşmak için hukuk gerekir” dedi ve iş kanunu ile borçlar kanunundaki düzenlemelerden bahsetti.

Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu'ndan Emel Türker, Deri-İş, TÜMTİS, Petrol-İş, Tek Gıda-İş ve Hava-İş sendikalarının raporlarında, iş cinayetleri ve iş güvenliği, çalışma koşullarıyla ilgili kadınların yaşadıkları sorunlara yeterli verilere ulaşamadıkları bilgisini verdi.

Verilen kısa aradan sonra bir müzik ve şiir dinletisi gerçekleşti.

Kadın Çalıştayı'nın 2. bölümünde açık oturum düzenlendi.

DHL’de direnen işçilerden Aysel Şimşek söz aldı. Çalışma koşullarını, yaşadıkları sorunları ve işten atılmayla birlikte başlayan direnişlerini anlattı ve kadınlardan destek, dayanışma istedi.

Deri-İş'te örgütlendikleri için işten çıkarılan İsmaco işçilerinden Münevver Uyar, şefinden gördüğü cinsel taciz nedeniyle dava açtığını, bu nedenle yoğun bir mobbing saldırısına maruz kaldığını anlattı.

263 gündür süren THY direnişinden Neslihan Canıoğlu, direnişlerinin işten çıkartılan 305 işçi dönünceye kadar süreceğini belirtti. Kadın çalışanların yaşadıkları sağlık sorunlarından, baskılardan ve mobbingten bahsetti.

Birleşik Metal-İş Sendikası İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinem Derya Çetinkaya, sektörlerinde yaşanan sorunlara ve kreş sorununa yaklaşımdaki ayrımcılığa dikkat çekti. Metal sektöründe kadın çalışan sayısının azlığından, kaıdnların çalıştıkları sınırlı alandaki yaşanan sıkıntılardan ve meslek hastalıklarından bahsetti.

Harita mühendisi olan ablasını işyerinde vincin devrilmesi ile iş kazasında yitiren Hatice Yurttaş, neler yaşadıklaırnı, hukuki sürecin ne kadar uzun sürdüğünü anlattı.

Maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Arzu Oğurkurt ise bir kadın mühendis olarak iş hayatında işe alım sürecinden çalışma koşullarına, iş kıyafetlerinden, işverenle ve çalışma arkadaşları ile yaşadıklarına kadar bütün çalışma yaşamı boyunca bir kadın olarak hangi engellerle ve sıkıntılarla karşılaştığına değindi.

Çalıştayda Bağdagül Tanış "Maden Şehri Kadınları" başlıklı sunumuyla, Zonguldak'ta yaşayan kadınların sorunlarını dile getirdi. 

Öğretim Görevlisi Aslı Odman da Fransa'da asbest üretimi yapan Amisol Fabrikası'ndaki kadınların çalışma koşullarına karşı verdiği mücadeleyi aktardı. 

Dev Sağlık-İş sendikasında örgütlü ve Taksim İlkyardım Hastanesindeki direniş ile tanınan Güllü Hanoğlu işyerinde yaşanan mobbingleri, işten atılma sürecini ve 34 gün süren direniş ve işe iade zaferini anlattı.

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Kadın Komitesinden bir kadın arkadaş sunum yaptı.

İşçilerin Birliği Derneği’nden Gamze Tarhan Gaziosmanpaşa’da tekstil sektöründe çalışan bir kadın olarak söz aldı ve yaşadıklarını anlattı

OSİMDER’den Güneş Altay Sinter Direnişinden bahsetti. Kadınların sektörde ne kadar zor iş bulduklarını ve yaşadıkları ayrımcılıklar ile baskıları anlattı. Tabandan, taban komiteleri kurarak örgütlenmenin önemine işaret ederek “söz yetki ve kararın işçilerde olması” için örgütlenmenin ve mücadelenin zorunlu olduğundan bahsetti.

Etkinlikte mini bir tiyatro gösterisi ile sona erdi. Gösteride tekel direniş sürecini anlatan bir sinevizyon da vardı.

Tiyatronun ardından Berna Güler-Müftüoğlu kapanış konuşmasında 8 Mart’a çağrı yaptı.

Ardından 12 madde halinde çalıştay sonuç bildirgesi okundu, önümüzdeki günlerde detaylı  sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak...
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
 
1. Toplumsal cinsiyetçi iş bölümüne son verilmelidir.
2. Kadın işlerinin ‘tehlikesiz ve basit’ olduğu ön yargısı yıkılmalıdır.
3. Yeniden üretim atölyelerine dönüşen evler ve iş yerleri sağlık ve güvenlik risklerine karşı güvenli hale getirilmelidir.
4. Gerek devlet tarafından gerekse emek ve meslek örgütleri tarafından oluşturulan işçi sağlığı ve güvenliği politikalarının toplumsal cinsiyet açısından düzenlenmelidir.
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işyerlerinde ve evlerde kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işlerin ve bu işlerde çalışan kadınlarda rastlanan ortak sağlık sorunları ve riskleri rapor edilmeli ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmalıdır.
6. Kadınların çalışma alanlarındaki kimyasal, biyolojik, fiziksel, ergonomik vb. riskler saptanmalıdır.
7. İşyerinde kadına yönelik cinsel şiddet, taciz, cinsel sataşma tehlikesine karşı başvuru masası oluşturulmalıdır.
8. Emek ve meslek örgütleri kadın işçi sağlığı konusunda sektörlerine göre veri toplamalı ve raporlandırmalıdır.
9. Tüm çalışma alanlarında kadınların örgütlenmesi ve birleşik mücadelesi gereklidir.
10. Kadınlar çifte mesaisinin yıpratıcılığı ve üstlerindeki aşırı iş yüküne bağlı fiziksel ve ruhsal zararlar toplamı bir meslek hastalığı tanımı getirilmelidir.
11. Ücretli ücretsiz kadın işçilere yıpranma payı/ erken emeklilik uygulamaları getirilmelidir.
12. Ev ve bakım hizmetleri azami ölçüde kamusal alandan ücretsiz karşılanmalıdır. 

Haber: İSİG Meclisi Üyesi Deniz Özlem Bilgili
Foto: Alınteri 
 
İlgili Haberler
 
"Mutfakları değil dünyayı istiyoruz!" - Alınteri
 
Çalışma Koşullarını Bir de Kadınlardan Dinleyin - Bianet
 
Kadınların istihdamda adı 'sömürü' - Birgün
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Çalıştayı yapıldı - Devrimci Proletarya
 
KADIN İŞÇİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR TARTIŞILDI - DİHA
 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KADIN ÇALIŞTAYI NOTLARI - Emek.Org
 
Kadınlar iş sağlığı ve güvencesini konuştu - ETHA
 
Kadın işleri 'tehlikesiz ve basit' değil - ETHA
 
Kadınlar çalışırken hasta oluyor - Evrensel
 
Üretimin Çoğunu Yapıp, Gelirin Kırıntısını Alıyoruz - Hekimedya
 
İSİG Meclisi'nden Kadın Çalıştayı - Kızıl Bayrak
 
“Evde, İşte Çalışıyoruz, Sağlığımızdan Olmak İstemiyoruz!” - Mücadele Birliği
 
“İşin 3/2'sini yapan kadın gelirin 1/10'unu alıyor” - Özgür Gelecek
 
2012’de 61 kadın işçi yaşamını yitirdi - Özgür Gündem
 
Üretimin çoğunu yapıp, gelirin kırıntısını alıyoruz - Sendika.Org
 
Dr. Müftüoğlu: 2012 Yılında 61 Kadın İşçi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
 
BASİT İŞ YAPMIYORUZ! - Tek Gıda-İş / Cumhuriyet 
 
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Kadın Çalıştayı Gerçekleştirildi - UİD-Der
 
Çalışma Koşullarını Bir de Kadınlardan Dinleyin - Umut.Org
 
İSİGM Kadın Çalıştayı düzenlendi - Yeni Dünya
 
Çalışan kadınlar örgütlenmeli - Yeni Özgür Politika
" /> Evde, İşte Çalışıyoruz... Sağlığımızdan Olmak İstemiyoruz... / Çalıştay - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Evde, İşte Çalışıyoruz... Sağlığımızdan Olmak İstemiyoruz... / Çalıştay

16 Şubat 2013 Cumartesi günü saat 13.00'da Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlediğimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Çalıştayı'na büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 150 kişi katıldı. Etkinlik süresince çocuk bakımı başta olmak üzere diğer hizmetleri erkekler üstlendi. Çalıştay sonunda ana hatları belirtilen 12 maddelik çalıştay sonuç bildirgesi açıklandı...