Uruguay ve Filipinler ILO C189 'u imzaladı

Ev İşçilerine İnsanca İş Sözleşmesi Artık Yürürlükte! Mücadelemiz Sürecek...

Uruguay ve Filipinler ILO C189 'u imzaladı

16 Haziran 2011 tarihinde,  ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından "ev işçilerine insanca iş sözleşmesi" kabul edildi. Ev işçilerinin iş yasası kapsamına alınmasını  ve  haklarının tanınmasını getiren  sözleşmenin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerden en az birinin,  ILO C189'u imzalaması gerekmekteydi. Uruguay ve Filipinler hükümetleri sözleşmeyi imzaladı. Böylece "ev işçilerine insanca iş" sözleşmesi bir yıl içinde yürürlüğe girmiş oldu.
 
Sözleşme bundan sonra bütün dünyada ev işçilerinin çalışma standartlarına ve  haklarına yönelik oluşturulacak politikalarda referans noktası olacak ve ev işçilerinin mücadelesine güç katacak.
 
Bugün bütün dünyada ev işçileri bayram yaşıyor! Filipinler C189'u imzalayarak bunu yapan ikinci ülke oldu. Senato 6 Ağustos 2012 Pazartesi toplantısında son onaya sunulan sözleşme için lehte karar aldı.   Hong Kong'da bir ev işçisi olan ve Hong Kong Asyalı Ev İşçileri Federasyonunun lideri olan Sheilla Estrada "Hükümetimiz ev işçileri olarak haklarımızı koruduğu için Filipinli olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Filipinlerin bu sözleşmeyi imzalaması çok önemli bir gelişme. İLO C189'u ilk olarak imzalayan Uruguay'dan sonra ikinci ülke olarak Filipinlerin sözleşmeye onay vermesi Ev İşçileri Sözleşmesinin çıkışından bir yıl sonra yürürlüğe geçmiş olduğu anlamına geliyor. Bu maddenin şartları bundan sonra küresel olarak bütün devletlerin ev işçilerini ilgilendiren yasal düzenlemeler ve standartların belirlenmesine yönelik politikalarda bir referans noktası olacak. Bağlayıcılığı olan C189 maddesini bütün devletlerin onaylaması gereklidir.
   
Asya'da ev işçileri hakları en az gözetilen kesimdir. Çoğu ülkede ev işçileri haftalık izin ve sendika kurmak gibi haklarından mahrum bırakılmaktadır. Sözleşmeyi imzalayarak Filipinler hükümeti diğer ülkelere de yapılması gereken konusunda örnek teşkil etmektedir.

Bu arada, Filipinler'deki Ev İşçileri Kanunu Temsilciler Meclisi'nde halen onaylanmayı beklemektedir. Onaylandıktan sonra bu yasa C189'un uygulanmasının ülkedeki aracı olacaktır. Filipinlerde SUMAPI gibi Ev İşçisi Örgütleri ve sendikaların ev işçileri için insanca iş mücadelesi henüz tamamlanmış değil.