Bu cinayetin faili işverendir çünkü ev işçisi Pakize Akçam’ın can güvenliğini hiçe sayarak hiçbir önleyici tedbir almadan, güvenlik organizasyonu yapmadan 8. kat penceresi dışında temizlik yaptırılmıştır. Bu taammüden insan öldürmektir!

Bu iş cinayetinin sorumlusu devlettir çünkü Çalışma Bakanlığı yetkilileri İmece Kadın Sendikası olarak taleplerimizi iletmek üzere yaptığımız görüşmelerde, ev işçilerinin işçi olduğunu şifaen kabul ettikleri halde, yasa ve yönetmeliklerde gerekli düzenlemeleri yapmamışlardır.

Ev işçileri iş yasası kapsamı dışında bırakılmaya devam edildiği gibi yeni çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da ev hizmetlerini istisnalar kısmına koymuştur. Yani İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da ev işçilerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla devlet eliyle yüzbinlerce ev işçisi kayıtsız, güvencesiz çalışmakta, kölelik şartlarına mahkûm edilmektedir.

Fatıma Aldal gibi Pakize Akçam da herhangi bir kazada ölmemiş; kader değil iş cinayetinde yaşamını yitirmiştir.

Sorumlular bedel ödemeli, bir an önce ev işçilerinin çalışma koşulları düzeltilmelidir.

Ev işçilerini güvencesiz çalışmaya mahkûm eden, köle ticareti yapan kiralık işçi büroları derhal kapatılmalıdır.

Ev işçilerine insanca iş sağlanmalı, ILO C189 imzalanmalıdır.
İş cinayetleri, meslek hastalıkları, ayrımcılık, taciz, tecavüz, mobbing gibi risklerle yüz yüze bulunan ev işçileri için devlet gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı, göçmen ev işçilerinin hakları da korunmalıdır.

Devletten taleplerimiz ve ev işçilerine çağrımız:

İş cinayetleri durdurulsun!
İş organizasyonunun işçi sağlığı ve iş güvenliğini merkeze alacak şekilde düzenlenmesi sağlansın.
Ev işçileri 4857 Sayılı İş Yasası ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamına alınsın.
Antidemokratik sendika yasası değiştirilsin, ev işçilerinin sendikalaşması önündeki engeller kaldırılsın.


Ev işçileri, ev kadınları yüksek katlarda pencereyi dışarıdan silmeyin!

İmece Kadın Sendikası olarak ücretli ev işçileri ve ücretsiz ev işçilerine (ev kadınları) yüksek katlardaki pencereleri dışarıdan silmeyin diyoruz.

Ev kadınları dâhil bütün ev işçilerini can güvenliklerini ve bedensel bütünlüklerini riske atacak işleri yapmamaya çağırıyoruz. Çünkü bu işler hayatımızı ya da sağlığımızı kaybetmeye yol açabilmektedir!

Ev işi iştir, ev işçisi işçidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri işverenlerce alınmalı, yasalar ev işçilerini bu anlamda korumalıdır.

İmece Kadın Sendikası
İletişim Tel: 0530 549 84 60  " /> İmece: Ev işçileri ölmeye devam ediyor, durduralım! - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İmece: Ev işçileri ölmeye devam ediyor, durduralım!

4857 Sayılı İş Yasası'nda olduğu gibi, yeni yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da istisnalar maddesine konulan ev hizmetleri alanında işçiler can vermeye devam ediyor!

Ev işçisi Pakize Akçam 7 Temmuz’da Adana’da, çalıştığı evin camını silerken 8. kattan düşerek yaşamını yitirmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayan iş organizasyonu nedeniyle Pakize Akçam, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan 8. katta pencere temizliği işinde çalıştırılmış, ev işçisi arkadaşımız açıkça ölüme gönderilmiştir.

Bu bir kaza değil cinayettir!
Bu iş cinayetinin başlıca sorumluları işveren ve devlettir.