TTB ve İmece: İSG Yasası ev işçilerini yok sayıyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca, yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın ev hizmetlerinde çalışanları düzenleme kapsamı dışında bıraktığını söyledi.

Adana Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. İsmail Bulca, Adana'da 7 Temmuz'da ev işçisi Pakize Akçan'ın (31), temizlik yaptığı binanın 8. katından düşerek hayatını kaybettiğini hatırlattı.

TTB, TMMOB, DİSK VE KESK'İN UYARILARI DİKKATE ALINMADI

Yasanın hazırlanması sürecinde TTB, TMMOB, DİSK ve KESK'in yaptığı uyarılar dikkate alınmadan yasanın çıkartıldığını savunan Bulca, "Yasa, Pakize Akça'nın olduğu gibi bundan sonra da ev hizmetlerinde, maden ocaklarında, tersanelerde, organize sanayi bölgelerinde ve küçük işletmelerde meydana gelecek iş cinayetlerinin sorumlusu olacaktır." dedi.

'YASA İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN ÇIKARILMADI'

Yasanın, işçilerin sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korunabilmesi için çıkarılmadığını iddia eden Bulca, işin sağlığı ve güvenliği için çıkartılarak uygulamaya konulduğunu ifade etti. Sadece işin verimi ve üretim maliyetinin düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Dr. İsmail Bulca, "Bu maliyetin düşürülmesinde işçinin iş güvencesi, can güvencesi, iş yerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirler maliyeti artırdığı düşünülerek önemsenmemiştir. Ev işçilerinin, çalışırken karşılaştıkları riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler, yasanın kapsamı dışına çıkartılmıştır. Pakize Akçan ve onun gibi ev işlerinde çalışanlar iş güvencesi olmadıkları gibi can güvencesi de olmadan çalışmak zorunda bırakılmıştır. Adeta bundan sonraki cinayetlerin de zemini oluşturulmuştur." şeklinde konuştu.

Toplantıya açıklamaya destek veren TMMOB, DİSK, KESK temsilcileri de katıldı.

Emek Dünyası

İmece Kadın Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada, ev işçisi Pakize Akçam'ın 7 Temmuz'da Adana'da, çalıştığı evin camını silerken 8. kattan düşerek yaşamını yitirdiğini hatırlattı. 

Sendika, "İşçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayan iş organizasyonu nedeniyle; Pakize Akçam, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan 8. katta pencere temizliği işinde çalıştırılmış, ev işçisi arkadaşımız açıkça ölüme gönderilmiştir. Bu bir kaza değil cinayettir. Bu iş cinayetinin başlıca sorumluları; işveren ve devlettir" dedi.

İmece Kadın Sendikası, yaptıkları görüşmelerde Çalışma Bakanlığı yetkililerinin, ev işçilerinin işçi olduğunu şifahen kabul ettikleri halde, yasa ve yönetmeliklerde gerekli düzenlemeleri yapmadıklarını belirtti.

YASA EV İŞÇİLERİNİ KAPSAMIYOR

Açıklamada şöyle denildi: "Ev işçileri iş yasası kapsamı dışında bırakılmaya devam edildiği gibi yeni çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da ev hizmetlerini istisnalar kısmına koymuştur. Yani İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da ev işçilerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla devlet eliyle yüz binlerce ev işçisi kayıtsız, güvencesiz çalışmakta, kölelik şartlarına mahkûm edilmektedir."

Fatıma Aldal gibi Pakize Akçam'ın da iş cinayetinde yaşamını yitirdiğini belirten İmece Kadın Sendikası, sorumluların cezalandırılmasını, ev işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini, ILO C189 sözleşmesinin imzalanmasını, ev işçilerinin sendikalaşması önündeki engellerin kaldırılması taleplerini dile getirdi. 

İmece Kadın Sendikası, ev işçilerine de yüksek katlardaki pencereleri dışarıdan silmeyin çağrısı yaptı.

ETHA