Gündelikçi kadınlar sendika istiyor

Minire İnal iki yıl önce gündelikçi olarak çalıştığı evin 3. katından düştü. Özür raporu aldı. Çalıştığı evdeki patronları ise bir daha yanına uğramadı. “Onlar patron, biz işçiyiz. Ama devlet bizi işçi olarak da görmüyor” diyen İnal, “Gündelikçi kadınlar gelin birlik olalım” çağrısı yaptı.
 
Minire İnal, arada evlerin pencerelerinde gördüğümüz, tek ayağını camın dışına atmış evlerin camını silen gündelikçi kadınlardan sadece biri. İnal’ın iş kazası olarak tanımladığı olay ise, camları silerken 3. kattan düşüp, sakatlanması. Doktoru, artık özürlü kadrosunda çalışabileceğini söylemiş, fakat o değil özürlü kadrosunda çalışmak, işçi olarak bile kabul edilmediğini biliyor artık. İmece Kadın Sendikasi Girişimi ile Çalışma Bakanlığında ve Mecliste yaptığı görüşmelerde, diğer gündelikçi kadınlar gibi, sendikalaşma taleplerini iletiyor İnal da. Bir yandan da çağrıları şu: “Tüm gündelikçi kadınlar gelin sendikalaşalım”
 
‘EV İŞÇİLERİNE İNSANCA İŞ’
 
Çalışma Bakanlığında Bakanlık Müsteşarı ile yaptıkları görüşmeden sonra açıklama yapan, Serpil Kemalbay, “Ev işçilerine insanca iş”, “İLO C189 sayılı sözleşmeyi imzala” kampanyası çerçevesinde taleplerini ilettiklerinden bahsediyor. Kemalbay, ev işlerinin iş yasası kapsamına alınması taleplerini dile getiriyor. Minire İnal da görüşmeleri sürdüren ekibin içinde. Örgütlenebilmek için Antalya’dan Ankara’ya düşmüş yola. İnal: “Biz zaten işçi statüsünde olmadığımız için ben zaten dava açamayacakmışım” diyor. Bütün ev işlerine giden kadınlara, “Hep birlikte olalım. Hakkımızı arayalım. Benim düştüğüm duruma hiç kimse düşmesin” diye sesleniyor.
 
EV İŞÇİLERİ SÖZLEŞMESİ NE DİYOR?
 
C189 Ev İşçileri Sözleşmesi: Ev işçileri için insana yaraşır iş ile ilgili bir sözleşme. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), sözleşmeyi 2011 yılında kabul etti.  Sözleşme, “Ev işlerinin değer kaybettiği ve görünmez hale geldiğinin, bu türden işlerin esas olarak kadınlar ve genç kızlar tarafından yapıldığının, bunların önemli bir bölümünün göçmen ya da kimi avantajlardan muaf ülke vatandaşları olduğunun, ev işçilerinin istihdam ve çalışma koşulları bağlamında ciddi ayrımcılığa tabi tutulduğu ve diğer türden insan hakları ihlallerine maruz kaldığının tespiti ile” imzalandı. Sözleşme ile uluslararası iş sözleşmelerinin ve tavsiyelerinin tüm işçiler için geçerli olduğu, bu sözleşme ve tavsiyelerden istifade edip etmediklerine bakılmaksızın, ev işçilerinin de bu haklara sahip olduğu hatırlatılıyor. 
 
ILO C189’U İMZALAYIN!
 
Ev işçilerinin talepleri şunlar:
 *ILO C189 sözleşmesi imzalansın ve hayata geçirilsin,
 *İş Yasası değiştirilsin, ev işleri de yasa kapsamına alınsın,
 *Göçmen ev işçileri için çalışma şartları iyileştirilsin,
 *5 yıl boyunca çalışan ev işçilerinin sigorta primleri genel bütçeden karşılansın. *Ev işlerini kadının üzerine yıkan toplumdaki cinsiyetçi iş bölümünü engelleyecek devlet politikaları geliştirilsin.