“Kadın Emeği ve Güvencesizlik” paneli yapıldı

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu ve Dev Sağlık-İş Sendikası Kadın Komisyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlik 4 Mart 2012 Pazar günü Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Etkinlik; İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Lale Tırtıl’ın kolaylaştıcılığında Bilge Çetinkaya, Dr. Müge Yetener ve Çiğdem Çidamlı’nın katıldığı panel ile başladı.

Bilge Çetinkaya; kadınların dünyada ve ülkedeki istihdamı ve yoksulluğu üzerine yaptığı konuşmasında; kadınların “yoksulların yoksulu olduğu”nu vurguladı. “Çok çalışıyoruz, çok yoksuluz” diyen Çetinkaya, ev işleri ve bakım yükünü üstlenmeleri beklendiği için, kadınların “eve katkı sağlayacak” az ücret aldıkları işlerde çalıştıklarını ve bu nedenle yine toplumsal cinsiyete dayalı rollerin pekiştiğini belirtti.

Ankara Tabip Odası Kadın Komisyonu’ndan Dr. Müge Yetener yaptığı konuşmada; “Ev içi emek kadınların doğal görevleri olarak, karşılıksız ve sevgiyle yaptıkları iş olarak görüldüğünden sosyal güvence mekanizmasından da dışlanıyorlar” dedi. Yetener, GSS’nin kadınlar için getirdiği yıkımı anlattı. GSS’nin kadınları soyut-eşit bireyler gibi ele aldığını belirten Yetener, Torba Yasa ile de bu yıkımın desteklendiğini açıkladı.
Yetener ayrıca, 1. basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini şu sözlerle eleştirdi: “1. basamak sağlık hizmetleri kadınların en rahat ulaştıkları sağlık kurumlarıydı. Koruyucu sağlık hizmetleri kâr getirmeyen alan olarak görülüp terk edildi. Bunun en temel zararı şu ki kadınlar bu hizmetlere okuma yazma bilmeseler de Türkçe bilmeseler de izin almasalar da ulaşabiliyorlardı.”

Çiğdem Çidamlı ise hükümet tarafından yasalaştırılması gündemde olan teklif ve tasarıları değerlendirerek aktardı. 4+4+4 kademeli eğitim sisteminin sadece kadınları eve kapatmak değil aynı zamanda kadınların ucuz iş gücü olması anlamına geldiğini, Ulusal İstihdam Stratejisi ile birlikte ele alındığında; 20 yıllık istihdam planının içinde “kıdem tazminatının kaldırılması, taşeronun esas işte de kullanılmasının yolunun açılması, evden çalışma, tele çalışma, esnek çalışmanın temel çalışma biçimi haline getirilmesi”nin yer aldığına dikkat çekti.

Etkinlik; Feryal Öney ve Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndan kadın müzisyenlerin katıldığı konserle devam etti. Türkçe, Ermenice, Kürtçe, Arapça dillerinde aynı kadın hikayeleri ve mücadelesini anlatan ninniler, türküler hep birlikte söylendi.

Ardından Dev Sağlık- İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yönettiği forum kısmında Billur Tuz grevindeki kadınlar, Samsun Gazi Devlet Hastanesi grevindeki kadınlar, Tekel işçisi kadınlar, DİSK’li Kadınlar, Sendikal Güç Birliği Kadın Koordinasyonu, KESK’li Kadınlar, Ev Eksenli Çalışanlar Sendikası Girişimi, taşeron sağlık işçileri, İMECE’den kadınlar deneyimlerini aktardılar.

İstanbul Tabip Odası