Çocuk işçi sayısı arttı, 5 çocuktan biri çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini oluşturan çocukların, aynı dönemde işgücüne katılım oranının yüzde 21,1’e yükseldiğini duyurdu.

TÜİK’te yer alan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2018'de, 82 milyon 3 bin 882 olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 920 bin 422’sini (yüzde 28'ini) çocuk nüfus oluşturdu.

HER BEŞ ÇOCUKTAN BİRİ ÇALIŞIYOR
Verilere göre hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre de 2017 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20.3 düzeyinden 2018 yılında yüzde 21.1’e yükseldi. Buna göre bu yaş aralığındaki her beş çocuktan biri çalışıyor.

Ücretsiz işçi ya da ucuz işgücü olarak en çok sömürülen kesim olan çocukların işgücüne katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında 2017 yılında işgücüne katılma oranı erkek çocuklarında yüzde 28,5 iken, aynı oran kız çocuklarında yüzde 11,8 oldu. Bu oran, 2018 yılında erkek çocuklarında yüzde 30, kız çocuklarında değişmeyerek yüzde 11,8 oldu.

ÇOCUK NÜFUSU ORANI YÜZDE 28'E GERİLEDİ
TÜİK verileri, Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oranın 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2018 yılında da yüzde 28 olduğunu ortaya koydu. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23.3, 2060 yılında yüzde 20.4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.


Grafik: TÜİK

İLKOKULDA NET OKULLAŞMA ORANINDA GERİLEME
Milli eğitim istatistiklerine göre; ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017/’18 öğretim yılında %91,5 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

Milli eğitim istatistiklerine göre 2018 yılı ilkokul (1-4. sınıf), ortaokul (5-8. sınıf), ortaöğretim (9-12. sınıf) seviyesinde net okullaşma oranı sırasıyla 91.5, 94.4, 83.5 oldu. Bu rakamlar 2013 yılında 98.9, 93.1, 70.1 idi. Buna göre ilkokul seviyesinde net okullaşma oranında azalış görülürken, ortaokul ve lise seviyesinde artış olduğu görülüyor.

EĞİTİMDE EN FAZLA SORUN EĞİTİM MASRAFLARINDA GÖRÜLDÜ
Eğitimde yaşanan sorunlar araştırması sonuçlarına göre ise en büyük sorun eğitim masrafları konusunda oldu. 2018 yılında devlet okullarında %44,2, özel okullarda %60,4 oranında eğitim masraflarında sorun görüldü.

Eğitim masrafları sorununu, okuldaki eğitim kalitesi, eğitim araçlarının niteliği/sayısı, okul ve çevresindeki güvenlik ve ulaşım servis sorunu gibi başlıklar izledi.

2017-2018 yılı karşılaştırmasında devlet okullarında eğitimin kalitesi gerilerken, özel okullarda arttı. Öğrenci sayısı devlet okullarında 2017 yılında 25,6 iken 2018 yılında 32,4'e yükseldi. Özel okullardaki öğrenci sayısı ise azaldı.


Grafik: TÜİK

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI
Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılındaki yüzde 5.8 düzeyinden 2018 yılında yüzde 3.8'e düştü. Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2018 yılında Ağrı yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı ve Ağrı’yı yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu yerler ise yüzde 0,7 ile Bolu, yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL URFA OLDU
2018 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan kent, yüzde 46,3 Urfa oldu. Urfa'yı yüzde 43,9 ile Şırnak ve yüzde 42,5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç kent de sırasıyla yüzde 16,7 ile Dersim, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.


Grafik: TÜİK

ÇOCUKLAR EN FAZLA DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENMELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2017 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Aynı yaş grubundaki çocuklarda ikinci en yüksek ölüm nedeni ise sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları oldu.

Evrensel