İmece: Ev işçilerine insanca iş

İmece Kadın Dayanışma Derneği, ILO'nun "Ev İşçilerine İnsanca İş" sözleşmesinin hükümet tarafından onaylanması ve iç hukukun sözleşme ile uyumlu hale getirilmesi için bir imza kampanyası başlattı.
 
 İmece Kadın Dayanışma Derneği'nin web sitesinde açılan kampanyada kadınların talepleri şöyle:

* Ev hizmetlerinin iş yasası kapsamına alınması.

* Gündelikçi veya aylıkçı çalışan tüm ev işçilerinin sosyal güvenlik çatısı altına alınması için gerçekçi ve uygulanabilir yasal düzenleme yapılması.

* İşkazası ve meslek hastalıkları yaşanmaması için ev işçilerinin iş yerlerinde, önleyici tedbirlerin zorunlu tutulmasını; işçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması.

* Kaçak çalışan göçmen ev işçilerinin kölelik koşullarına son verilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ülkeye giriş çıkışlarının kolaylaştırılması.

* Evde karşılıksız emek sarf eden "ev kadınları" hiçbir hakka ve sosyal güvenceyesahip değildir. Ev kadınlarının emeğinin değeri kabul edilerek, kocaya ve babaya bağlı olmaksızın sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşturulması.

* Gündelikçi, bakıcı, aşçı gibi tüm ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigorta primlerinin an az beş yıl boyunca genel bütçeden karşılanması.

* Sigortası hiç yapılmamış kadınlara da doğum borçlanması imkânının tanınması.

Kadınlar, "ev işlerinin kadın işi olarak görülmesinin ayrımcılık ve cinsiyetçilik olduğundan hareketle; kadın-erkek eşitliğini sağlayacak ve ev işlerinin cinsiyetçi yapısını değiştirmeyi olanaklı kılacak politikaların hayata geçirilmesini" de talep ediyor.

Bianet