Savaştan kaçıp geldiler iş cinayetinde can verdiler

Başta Suriye olmak üzere ülkelerindeki savaşlardan kaçarak Türkiye’ye gelen mülteci işçiler, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle iş cinayetlerinde can verdi.

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin verilerine göre 2013 yılında yaşamını yitiren 1235 işçinin 22’si mülteci işçiyken, 2014 yılında bu sayı 54’e çıktı. Ölen mülteci işçi sayısı her yıl artarak devam ederken, 2015 yılında 67, 2016 yılında ise 96 mülteci işçi yaşamını yitirdi. 2017 yılında bu rakamın daha da artması beklenirken mülteci işçilerin can verdiği iş cinayetleri en çok tarım ve inşaat iş kolunda yaşandı. 

KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE UCUZ İŞÇİLİK

Mülteci işçiler ayda 700-800 TL’ye veya gündelik 25-30 lira yevmiye ile başta tekstil olmak üzere pek çok sektörde sigortasız ve hiçbir sosyal hakları olmadan çalıştırılıyor. Genellikle inşaatlarda çalışan erkek işçilere, deneyimsiz bir işçinin günlük en az aldığı 50-60 liranın yarısı kadar ücret veriliyor. Yine ev temizliği yapan kadınlara normal ücretin beşte biri, yani 20 lira veriliyor. Resmi iş izinleri bulunmayan mülteci işçiler kayıt dışı çalıştıkları için haklarını da arayamıyorlar.