61. Vicdan ve Adalet Nöbeti gerçekleştirildi

Adalet Arayan İşçi Aileleri, 61. Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde inşaatlardaki iş cinayetlerine ve kuralsızlığa dikkat çekildi. Nöbet eylemi saat 13.00’te Galatasaray Meydanı’nda basın açıklamasının okunmasıyla başladı. 2013 yılında Esenyurt Özel Doğa Hastanesi’nde oğlunu iş cinayetine kurban veren Erdinç Eroğlu tarafından okunan açıklama, 2016 yılında en az 1924, 2017’nin ilk 4 ayında ise en az 586 işçinin iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiği hatırlatılarak başladı. Açıklamanın devamında en çok iş cinayetinin yaşandığı inşaat iş kolunda, 2016’daki iş cinayetlerinin de yüzde 22’sinin gerçekleştiği belirtildi. İnşaatlarda kullanılan asbest maddesinin insan sağlığına zararlı olduğu ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre her yıl en az 100 bin insanın asbest nedeniyle öldüğü söylenen açıklamada, 30-40 yaşındaki binaların birçoğunda asbest kullanıldığının bilinmesine rağmen yıkım öncesinde ve sırasında önlem alınmadığına dikkat çekildi.

“Her 15 saniyede bir işçi ölüyor”
Açıklamanın devamında iş cinayetleri ve “kazaları”na dair şunlar söylendi: “Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, her yıl yaklaşık iki buçuk milyon kadın ve erkek çalışırken ölüyor. Çalışanlar her yıl yaklaşık 337 milyon ‘iş kazası’na maruz kalıyorlar. Her yıl yaklaşık 160 milyon kere çalışma nedenli hastalıklara yakalanıyorlar. İşyerlerinde kullanılan toksik maddeler her yıl 440.000 işçiyi öldürüyor. Sadece asbest kullanımına bağlı yılda 100.000 işçi hayatını kaybediyor. Her gün 6.300 işçi çalışırken ölüyor! Her 15 saniyede bir işçi çalışırken hayatını kaybediyor. Her 15 saniyede 160 işçi ‘iş kazası’ geçiriyor!”

Açıklama 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesi istenerek sona erdi. Nöbet eylemi de inşaatların yarattığı sorunlara ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamasına dair konuşmalarla sürdü.