Akademi hiçbir zaman emek karşıtı politikaları alkışlamaz; işçi sınıfı mücadelesinin yanında yer alır… Nisan ayında en az 145, yılın ilk dört ayında ise en az 586 işçi yaşamını yitirdi

Akademi hiçbir zaman emek karşıtı politikaları alkışlamaz; işçi sınıfı mücadelesinin yanında yer alır…
Nisan ayında en az 145, yılın ilk dört ayında ise en az 586 işçi yaşamını yitirdi


Nisan ayı raporumuzun başlangıcında kadın ve göçmen işçiler ile ilgili konulara değinmek istiyorduk. Ancak geçen hafta üniversiteden yine birçok akademisyenin uzaklaştırılması üzerine bu durumun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilişkisine kısaca dikkat çekmek istiyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nden Prof.Dr. Mehmet Zencir ve Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu işçi sınıfının yakından tanıdığı iki isim. Yıllarını öğrencilerine, bilime, barış, demokrasi ve işçi hakları mücadelesine adayan hocalarımız 689 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildiler. Tabi bizim için, İSİG Meclisi olarak da işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinde yıllardır omuz omuza yürüdüğümüz arkadaşlarımız olmaları açısından bu durumun özel bir yeri de mevcut.

Aylardır raporlarımızda OHAL ve KHK yönetiminin sona ermesi gerektiğini, bunun işçi haklarını gerileten bir süreç olduğunu belirtiyorduk. Bu son adım bu politikaları tamamlayan ve özel olarak işçi sağlığı iş güvenliği mücadelesine dönük de bir adımdır. Burada hedeflenen salt akademisyenler değil tüm toplumdur.
 
Üniversitelerimizin, çalışanlarının ve öğrencilerinin sağlığı bozulmuştur
Üniversitenin ve bilimin, toplum yararına olması ortadan kaldırılmak isteniyor. Kıdem tazminatının fona devri, özel istihdam büroları, varlık fonu gibi emek karşıtı politikalara yanlış diyenlerin sesi kısılmaya çalışılıyor. Kendisine biat eden, her dediğinin doğru kabul edilmesini isteyen bir anlayış empoze ediliyor. Böylece emek sömürüsünün önündeki bir engel daha kaldırılmaya çalışılıyor.

Peki, üniversiteyi kapısından kart basılarak içine girilip çıkılan duvarların arası haline getirdiğinizde, insanları işsiz bıraktığınızda bu mücadelenin sesi kısılır mı? Elbette ki hayır. Akademi biat etmez, emek ve demokrasi karşıtı politikaları alkışlamaz. Üniversite dört duvar arası değildir, bilimsel bilginin fabrikalarda işçilerle sokaklarda halkla buluşacağı zeminler bizlerin emekleriyle yine oluşacaktır...
 
*** 


6331 Sayılı İSG Yasası çıktıktan sonraki iş cinayetleri şöyle;

2013 yılının ilk dört ayında en az 289 işçi,
2014 yılının ilk dört ayında en az 431 işçi,
2015 yılının ilk dört ayında en az 488 işçi,
2016 yılının ilk dört ayında en az 595 işçi,
2017 yılının ilk dört ayında ise en az 586 işçi yaşamını yitirdi...

Geçen yılın Nisan ayına göre bu ay iş cinayetlerinde önemli bir düşüş oldu. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi inşaat ve tarım işçisi ölümlerinde ciddi bir azalma mevcut. İkincisi ise 22 Mart’tan itibaren iş cinayeti bilgilerine ulaşmakta karşılaştığımız kısıtlamalar devam ediyor. Diğer yandan Nisan ayında da sanayi işçilerinin ölümünde OHAL’le başlayan oransal artışın devam ettiğinin altını çizmeliyiz…


Nisan ayında yaşamını yitiren 145 emekçinin 112’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 23’ü çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 10’u esnaflardan olmak üzere 33’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor...


Nisan ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle;

Tarım, Orman işkolunda 32 işçi; İnşaat, Yol işkolunda 32 işçi; Taşımacılık işkolunda 17 işçi; Ticaret, Büro işkolunda 10 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 9 işçi; Metal işkolunda 8 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 8 işçi; Madencilik işkolunda 7 işçi; Enerji işkolunda 6 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 4 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 4 işçi; Çimento, Cam işkolunda 2 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 2 işçi; Kâğıt işkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane işkolunda 1 işçi; ve çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 2 işçi yaşamını yitirdi...


Nisan ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle; 

Trafik, Servis kazası nedeniyle 33 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 28 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 19 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 14 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 12 işçi; Silahlı Şiddet nedeniyle 11 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 7 işçi; İntihar nedeniyle 5 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 4 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 2 işçi ve Diğer nedenlerden dolayı 7 işçi yaşamını yitirdi...


Nisan ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle;

14 yaş ve altı yaş grubunda 1 işçi;
15-17 yaş grubunda 1 çocuk işçi;
18-27 yaş grubunda 20 işçi;
28-50 yaş grubunda 69 işçi;
51-64 yaş grubunda 23 işçi;
65 yaş ve üstü yaş grubunda 13 işçi;
Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 18 işçi yaşamını yitirdi...


Nisan ayında ülkemizin 49 şehrinde işçi arkadaşlarımızı yitirdik. Yine Türkiye’nin sanayi kentlerindeki işçi sınıfının iş cinayetlerinde ölümü yoğunlaşıyor.

10’ar ölüm İstanbul ve Kocaeli’nde; 8’er ölüm Bursa, Konya ve Manisa’da; 7 ölüm Antalya’da; 6 ölüm Samsun’da; 5 ölüm Kayseri’de; 4’er ölüm Adana, Denizli, Diyarbakır, Sakarya ve Tunceli’de; 3’er ölüm Elazığ, Gaziantep, İzmir, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ ve Van’da; 2’şer ölüm Ankara, Aydın, Düzce, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis ve Şanlıurfa’da; 1’er ölüm Afyon, Artvin, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak ve Yozgat’ta yaşandı...

2017 / Nisan ayında yaşamını yitiren Mustafa Aktaş Mehmet Solak, Mustafa Karasakallı, Elyaz Eskici, Şaban Küp, Bekir Carı, Şehrinaz İlbeyi, Meryem Toprak, Erhan Yıldız, Şener Çevik, Hasan Yıldırım, Mahmut Düzgün, D.R., Süleyman Sönmez, Kazım Karataş, Mustafa Sözer, Rıfat Gül, Mustafa Güventürk, İsmet Şenyüz, Fatma Kaya, Ahmet Kaya, Mutlu Aydın, Muhammed Açıkça, Enver Türk, Faik Bayraktar, Hayati Bayram, Saffet Akdeniz, Şevki Demir, Ali Gugul, Ali Said, İsmail Köse, Murat Yavuz, Hüseyin Sevim, Fazıl Arslandağ, İbrahim Baş, İbrahim Acar, Özcan Dağdelen, Fatih Demir, Sinan Almacı, Cuma El Kurdi, Erkan Varol, Yasin Bozdağ, Hamza Doğan, Abdullah Güner, Mustafa Gök, Mevlüt Yılmaz, Onur Alan, İlyas Altunay, Ömer Özbilici, Engin İşler, Bahri Parlakkan, Mert İnanç, Bayram Sayın, R.D., Bülent Koşar, Cemil Demirkıran, Bülent Halcı, Ahmet Tanrıseven, Mustafa Köprü, Mustafa Özsoy, Murat Güçlüer, Hatice Tekin, Selim U., Erol Zaman, Ahmet Boz, Necmi Keskin, Tahir Ertik, Samet Yılmaz, Mehmet Saim Gökgün, Rıza Baytekin, Şeyhmus Satar, Hasan Kiraz, Fethi Tabak, Hamdi Fiş, İlhami Özen, Cuma Selame, Musa Seren, Murat Batkal, Çetin Ganık, Nevzat Aydemir, Yılmaz Kuda, Murat Karadağ, Faik Yıldız, Hüseyin A., Derviş Kahraman, Hulusi Akbaba, Mustafa Karataş, Kemal Baydoğan, Yılmaz M.P., Mehmet Doğmuş, Hava Şahin, Ahmet Doğan (Duman), Murat Evci, Salih Tokgöz, Ali Akbalık, Bilal Kırmızıtoprak, Sefa Akyıldız, Hamdi Paralı, Hasan Kılınç, Davut Gülmez, Remzi Saba, İsmail Kırlı, Cumali Börekçi, Ahmet Eken, Hacı Akşen, Fatih Çetinkaya, Bekir Çınar, Alparslan Son, Metin Çaycı, Ahmet Küçükoğlu, Mustafa Sarıçiçek, Ercan Zincirli, Tuncay Minisker, Mustafa Arıcı, Bülent Korkut, Nail Demirci, Halil Ceylan, Tuba İpek Adatepe, G.P., Mehmet Ali Yardım, Şerife Türkkan, Mehmet Tice, Erhan Dizkırıcı, Abdullah Ortanca, Murat Ködük, Dilaver Karsavuranoğlu, Ramazan Akçadağ, Yunus Elatuner, Cengiz Tekin, Osman Karabulut, Sinan Şan, İrfan Turan, Mehmet Osman Sakıcı, Muhammet Mustafa Gökgöz, Leyla Baykara, Zafer Yüzüak, Mehmet Ali Uzuner, Tahsin Kurtoğlu, Abdullah Tepeli, Murat Akar, Vedat Yılmaz ve ismini öğrenemediğimiz dört işçiyi saygıyla anıyoruz!

İletişim
guvenlicalisma@gmail.com
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
 
 
 
İlgili Haberler
 
http://www.adilmedya.com/2017nin-ilk-dort-ayinda-en-az-586-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/
 
http://alinteri.org/nisan-da-145-isci.html
 
http://www.arti49.com/isig-nisanda-is-kazalarinda-ikisi-cocuk-en-az-145-isci-oldu-787342h.htm
 
https://www.artigercek.com/ohal-de-is-cinayeti-sayisi-artti
 
https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-mayis/dort-ayda-586-isci-can-verdi
 
http://bianet.org/bianet/toplum/186168-nisanda-145-isci-oldu
 
http://www.canakkaleolay.com/Nisan-ayinda-145-emekci-yasamini-yitirdi-38901
 
https://www.canakkalematbuat.com/?Syf=18&Hbr=963374&/%C4%B0%C5%9F%C3%A7i-Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ve-%C4%B0%C5%9F-G%C3%BCvenli%C4%9Fi-(%C4%B0S%C4%B0G)-Meclisinin-2017-Nisan-ay%C4%B1-i%C5%9F-cinayetleri-raporu-yay%C4%B1nland%C4%B1
 
http://www.cnnturk.com/video/ekonomi/nisan-ayinda-2si-cocuk-145-isci-hayatini-kaybetti
 
http://www.demokrathaber.org/calisma-hayati/nisan-ayinda-145-isci-hayatini-kaybetti-h83541.html
 
http://www.dha.com.tr/isig-nisanda-is-kazalarinda-ikisi-cocuk-en-az-145-isci-oldu-_1501687.html
 
http://direnemek.org/2017/05/05/is-cinayetleri-raporu-nisan-ayinda-en-az-145-ilk-dort-ayda-586-isci-hayatini-kaybetti/
 
http://www.etha.com.tr/Haber/2017/05/04/emek/nisanda-en-az-145-isci-hayatini-kaybetti/
 
https://www.evrensel.net/haber/318499/2017nin-ilk-dort-ayinda-586-isci-oldu
 
http://gazetedokuzeylul.com/?p=69559
 
http://gazetekarinca.com/2017/05/nisan-ayi-is-cinayetleri-en-az-145-isci-yasamini-yitirdi/
 
http://www.haberler.com/isig-nisan-da-is-kazalarinda-ikisi-cocuk-en-az-145-9575076-haberi/
 
http://halksesi.com/birer-birer-oluyorlar/
 
http://www.hurriyet.com.tr/isig-nisanda-is-kazalarinda-ikisi-cocuk-en-az-40446921
 
http://www.istanbulgercegi.com/nisan-ayinda-145-isci-hayatini-kaybetti-957620.html
 
http://www.kizilbayrak2.net/ana-sayfa/sinif/haber/2017de-en-az-586-isci-is-cinayetinde-katledildi/
 
http://www.kocaelibarisgazetesi.com/guncel/teker-teker-oluyorlar-farkinda-misiniz-2-h80441.html
 
http://mobil.kocaelikoz.com/haber/nisan-ayinda-kocaeli-de-10-kisi-calisirken-oldu/11127/
 
http://www.kocaelitv.com.tr/haber/nisan-ayinda-kocaelide-10-kisi-calisirken-oldu-h23791.html
 
http://yurthaber.mynet.com/istanbul-haberleri/isig-nisanda-is-kazalarinda-ikisi-cocuk-en-az-145-isci-oldu-3526505
 
http://odatv.com/birer-birer-oluyorlar-farkinda-misiniz-0405171200.html
 
http://sendika39.org/2017/05/is-cinayetleri-raporu-nisan-ayinda-en-az-145-isci-yasamini-yitirdi/
 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/2017nin-ilk-dort-ayinda-en-az-586-isci-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-195207
 
https://www.sondakika.com/haber/haber-isig-nisan-da-is-kazalarinda-ikisi-cocuk-en-az-145-9575076/
 
http://haber-t32.com/tepe-slayt/son-4-ayda-586-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti.html
 
http://www.tekgida.org.tr/Oku/13054/Nisan-Ayinda-2si-Cocuk-145-Isci-Hayatini-Kaybetti
 
http://www.tunceliemek.com.tr/NewsDetail/Nisanda-145-Isci-Oldu/169/37902
 
http://uidder.org/dort_ayda_586_is_cinayeti.htm
 
http://umutgazetesi2.org/2017nin-ilk-dort-ayinda-586-isci-yasamini-yitirdi/
 
http://www.vegaste.com/isci-sagligi-ve-is-guvenligi-meclisi-nisan-ayinda-en-az-145-isci-oldu/
 
http://www.yapi.com.tr/haberler/nisanda-145-isci-oldu_158477.html
 
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/is-kazalarinda-vahim-artis_431164