İşten atılan Çapa İSİG temsilcisi Cemal Bilgin'in işe iade davası ertelendi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde işten atılan Cemal Bilgin'in işe iade davası karara bağlanmak üzere 30 Mayıs'a ertelendi. 
 
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışırken 2016 Ağustos ayında yemekhanede yemek yiyenlerin ishal, kusma, başarısı, bulantı şikayetiyle acil servise başvurması üzerine, hasta bakıcı olarak çalışan ve işçilerin İSİG Temsilcisi olan Cemal Bilgin "Yemeklerde bakteri mi var?" diyerek üniversite yönetiminden araştırılmasını istemesi ve kendisinin de konuyu araştırarak, yemeklerde salomella bakterisinin bulunduğunu raporla ispatlanmıştı.
 
Hastane yönetimi ise yemeklerde bakteri bulunmadığına dair sahte rapor hazırlamış ve yemekhaneye 'virüs'(!) bulunmadığına ilişkin yazı asmıştı.
 
Bunun üzerine hastanede çalışan sağlık emekçileri, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, sendika ve meslek odalarının üyeleri, hasta yakınları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen olay kamuoyuyla paylaşılmıştı.
 
Cemal Bilgin bu yaşanan sürecin ardından 5 Eylül 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Seven İnşaat adlı taşeron şirket ve üniversitenin itibarını zedelediği, küçük düşürdüğü gerekçesiyle işten atılmıştı.
 
Cemal Bilgin ve hastanedeki sağlı emekçileri ve öğrencilerim de desteğiyle hastane önünde 33 haftadır her Cuma günü basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştiriyor.
 
Cemal Bilgin'in açtığı işe iade davası bugün İstanbul 13 İş Mahkemesi'nde görüldü.
 
Cemal Bilgin'in tanığı olarak İstanbul Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı öğretim görevlisi Prof. Dr.Betigül Öngen dinlendi.
 
Öngen, Cemal Bilgin'in on yıldır hastanede çalıştığını bildiğini, yemekhanede yaşanan olay üzerine kendisine gelerek bilgi edindiğini, olay günü 40'dan fazla kişinin çeşitli şikayetlerle acil birimine gittiğinin tespit edildiğini ve yapılan laboratuvar incelemesinde hastalarda salmonella bakterisinin bulunduğunu raporladıklarını aktardı.
 
Soru üzerine ikinci bir raporun daha sistemde göründüğünü fakat bu raporda bakteri isminin bulunmadığını ve 32 yılık mekslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirtti.
 
Cemal Bilgin'in bu konuyu araştırması sonrasında konuyla ilgili nedenden dolayı işten atıldığını öğrendiğini söyledi.
 
Ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı'ndan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan dinlendi. O da Cemal Bilgin'in yemeklerden zehirlenilmesine ilişkin basın açıklaması yapması nedeniyle işten atıldığını belirtti.
 
Davalı şirketin tanığı olarak ise şirketin Proje Müdürü dinlendi. Tanık Cemal Bilgin'in üniversitenin itibarını zedeleyen açıklamalarda bulunduğunu bu nedenle de işten çıkarılması gerektiği yönünde talimat verildiği için çıkarıldığını belirtti.
 
Tanıkların dinlenmesini ardından davalı taraf tekrara süre istedi. Hakim ek süreye gerek olmadığı ve davanın sonuçlandırılmak üzere 30 Mayıs 2017 saat 11.00'e ertelenmesine karar verdi.