300 OSB’de 300 teknik kolej

Geçtiğimiz hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda “OSB´lerde ‘mesleki ve teknik Anadolu liseleri’ kurulmasına” ilişkin protokol imzalandı. Protokol, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanı Faruk Özlü tarafından imzalandı. Sermayenin mesleki ve teknik eğitime verdiği önemi biliyoruz. Yıllarca hazırlanan strateji planları, sermayedarlar ile yapılan anlaşmalar, bakanlıklar arasındaki ilişkiler ve sermaye devletinin bu yanıyla çok planlı gittiğini söyleyebiliriz. Bu planlar doğrultusunda, siyasi krizlerin elverdiğince işletilen projeler allanıp, pullanıyor.

Protokolün kapsamı “Böyle gelmiş”
Protokolün kapsamında OSB’lerde mesleki ve teknik eğitim veren liseleri çoğaltmak, sermayenin bu alanda yaptığı yatırımı çoğaltmak, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak yer alıyor. Mesleki ve Teknik eğitim strateji raporunda 2018 yılına dek hesaplanan adımların en önemlisi imzalanan protokol ile hayata geçiyor. Daha öncesinde Ankara Sanayi Odası tarafından prototipi uygulanan projelerin daha kapsamlısı karşımızda durmaktadır. Ankara Sanayi Odası’nın Teknik Koleji bu eksende açılan okullardan ilkini oluşturuyor. Her OSB’ye bir teknik kolej hedefi var protokolün. Sayıca hedeflerini belirtirsek; “300 OSB içinde, en az 300 teknik kolej.”

İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, meslek eğitimini memleket meselesi gördüklerini, nitelikli meslek eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirterek; “Organize sanayi bölgelerindeki okulların sayısını, öğrencilerin sayısını ve verilen eğitimin niteliğini arttırmak istiyoruz” dedi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşsizler, çalışacak iş yeri bulamamaktan şikâyetçi, işverenler de çalıştıracak işçi bulamamaktan şikâyetçi. Bizim görevimiz, iş arayanla işçi arayanın niteliklerini uyumlu hale getirmek. Bundan dolayı organize sanayi bölgelerindeki teknik okulları sektörün ihtiyacına göre yönlendirerek, eğitime hazır hale getirmek istiyoruz.” Organize sanayi bölgelerinin içinde 26, dışında ise 7 tane özel sektör tarafından açılmış, toplam 33 mesleki ve teknik eğitim okulu bulunmakta. Bu okullara devlet okullarındaki öğrencilerin maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere, 4 bin 200 lira ile 6 bin 600 lira arasında değişen oranlarda destek sunulacak.

Bilim, Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanı Faruk Özlü’nün projeye ilişkin söyledikleri ise tam anlamıyla sömürünün tanımını yapmaktadır: “OSB´lerde var olan sektörlere yönelik atölye ve laboratuvar öğretmenlerine işbaşı eğitimleri vereceğiz. Öğrencilerimize, OSB´lerdeki işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânları sağlayacağız. OSB´lerdeki mevcut çalışanlara yönelik meslek geliştirme ve uyum kursları açacağız. OSB´lerde teknik kolej yaptırılması ve açılacak olan teknik kolejlerin bina yapım işlerinin krediyle desteklenmesini sağlayacağız. Teknik kolejlerde icra edilecek teorik ve pratik eğitim programları sayesinde, nitelikli ara elemanlar yetiştireceğiz.”

***

Kapitalizmin yarattığı işsizliği OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik liseler çözemez. Yapılan anlaşma ucuz iş gücünü arttırmak, sermayenin ihtiyaç duyduğu nitelikte işçi yetiştirmek ve sermayeye sunulan teşviği adlandırmak anlamına gelmektedir. Bu da meslek liselilerin daha fazla sömürülmesinden başka bir şey ifade etmemektedir. Zira OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik liselerde hem atölye üretimleri sermayenin doğrudan istediği biçimde olacaktır hem de mesleki ve teknik eğitim özelleştirilecektir.