"Tarım İşçisi Çocuklar Günde 9 Saatten Fazla Çalışıyor"

Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Adana'daki tarım işçisi çocukları odağına alan raporuna göre, mevsimlik gezici tarım işçilerinin 12-18 yaş arası çocuklarının yüzde 73’ü tarlada çalışıyor.

Bilgi Üniversitesi’nin yanısıra Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, 1 Şubat 2016 - 31 Ocak 2017 döneminde gerçekleştirilen Adana’da (Mevsimlik Gezici) Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi’nin araştırma sonuçları yayımladı.

Araştırmaya göre, tarım işçilerinin çocuklarının 6-10 yaş arası çocuklarının yüzde 7’si tarlada çalışıyor.

Bu oran 11-14 yaş diliminde oğlan çocuklarda yüzde 52, kız çocuklarda yüzde 60’a yükseliyor.

15-18 yaş diliminde ise tarlada çalışan oğlan çocuklarının oranı yüzde 92; kız çocukların ise neredeyse tamamı tarlada çalışıyor.


Tarlaya gitmezse mahallede çalışıyor

Adana'da üç çadır yerinde yapılan araştırmaya göre, tarlaya gitmeyen çocukların bir kısmı da mahalledeki köylülerin evlerinde ya da çiftliklerinde çalışıyor veya hurda, pet şişe, hortum, demir gibi malzemeleri toplayıp satıyor.

Cinsiyete dayalı işbölümü


Araştırmanın sonuçlarının bazıları şöyle...

* Çadır yerlerinde yaşayan çocuklar arasında cinsiyete dayalı bir işbölümü var.

* Kız çocuklarının yüzde 58’i odun toplamak/getirmek, küçük kardeş bakmak, yemek yapmak ve çadır temizliği gibi faaliyetlerle ilgileniyor.

* Oğlan çocukları daha çok su taşımak, odun yakmak, ekmek pişirmek gibi işlerle ilgileniyor.

Günde 9 saat

* Çocuklar bir günde dokuz saatten fazla tarlada çalışıyor.

* 12-14 yaş grubunun yüzde 70’i, 15-18 yaş grubunun yüzde 86’sı haftanın yedi günü çalışıyor.

* Tarlada çalışan çocukların en fazla çalıştıkları ürünler biber, domates, kavun, karpuz, yer fıstığı. 15-18 yaş arası çocuklar diğer çocuklara oranla daha fazla üründe çalışıyor.


40 TL yevmiye

* Çocuklar ortalama 40 TL yevmiye alıyor.

* Çocuklara verilen ücretler çoğunlukla babaları tarafından alınıyor. Çocuk küçük yaşlarda ise ücret anneye de ödenebiliyor. Aileler çocuklara “gerekirse harçlık veriyor.”

* 15-18 yaş grubundaki çocukların beşte biri ücretlerini kendi alıyor. (YY)