18 çocuk işçinin öldüğü yıl devlet 5 çocuk işçi görmüş!

Çocuk istismarlarına karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporunda yer alan ifadelere göre Çalışma Bakanlığı 2015 yılında yaptığı teftişlerde 445 genç, 5 çocuk işçiye rastlamış. Ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin verilerine göre aynı yıl 18 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

“Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu  raporunda, çocukların cinsel, fiziksel, duygusal, psikolojik, ekonomik istismarı ve çocuk işçiliğine dair veriler yer aldı.

Rapora göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, çocuk işçiliğiyle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Denetime ilişkin olarak 2014, 2015 ve 2016 verilerine bakıldığında; 2014 yılında gerçekleştirilen tüm teftişlerde 1171 genç ve 62 çocuk işçiye rastlanmış, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71’inci maddesini ihlal eden 52 işveren hakkında aynı Kanun’un 104’üncü maddesi uyarınca 69 bin 286 lira para cezası uygulaması istenilmiştir. 2015 yılında gerçekleştirilen tüm teftişlerde 445 genç ve 5 çocuk işçiye rastlanmış, ihlal eden 27 işveren hakkında 38 bin 405 lira idari para cezası uygulaması istenmiştir. 1 Ocak-31 Mayıs 2016 tarihlerde gerçekleştirilen tüm teftişlerde ise 1039 genç ve 25 çocuk işçiye rastlanmıştır. Kanunu ihlal eden işverenler hakkında 29 bin 843 lira idari para cezası uygulanması istenilmiştir. Ayrıca çocuk çalıştırmayla ilgili karşılaşılan ihlaller hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara ihbar ve bildirimlerde bulunulmuştur.”

TÜİK 2012’DEN BERİ ARAŞTIRMA YAPMAMIŞ

Demircan konuşmasında, “Konuya ilişkin olarak dezavantajlar, güncel veri bulmada yaşanan sorunlar, TÜİK tarafından yapılan çocuk iş gücü araştırmasının, 2012’den bu yana yenilenmemiş olması, işyeri denetimlerinin çocuk işçiliği özelinde yapılıyor olması, Suriyeli çocuklar konusu, Türkiye’de çocuk işçiliği izleme sisteminin bulunmamasıdır” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR ÇALIŞIRKEN ÖLÜYOR

İSİG’in çalışırken yaşamını yitiren çocuk işçilere dair verileri ise ölen çocuk işçi sayısının Çalışma Bakanlığının teftişlerde rastladığı çocuk işçi sayısının üstünde olduğunu ortaya çıkarıyor. İSİG verilerine göre 2012 yılında 15 çocuk işçi (14 yaş ve altı) 19 genç işçi (15-17 yaş), 2013 yılında 18 çocuk işçi, 41 genç işçi, 2014 yılında 19 çocuk işçi, 35 çocuk genç işçi 2015 yılında 18 çocuk işçi, 45 genç işçi, 2016 yılında ise 56 çocuk-genç işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.