OHAL’le geçen yedi ayda en az 1180 işçi yaşamını yitirdi... İş cinayetlerine HAYIR!

OHAL’le geçen yedi ayda en az 1180 işçi yaşamını yitirdi...
İş cinayetlerine HAYIR!

Proje okullar uygulaması nedeniyle sürgün edilen Eğitim-Sen İstanbul 8 No’lu Şube eski başkanı öğretmen Mustafa Turgut ve 675 Sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan SES Malatya eski şube başkanı sağlık emekçisi Bülent Uçar genç yaşta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldılar. İzmir'de asistan hekim Hasan Orhan Çetin ve Adana'da araştırma görevlisi Mehmet Fatih Traş görevden alınmaları sonrası intihar ederek genç yaşta yaşamlarına son verdiler. Haksız ve hukuksuz uygulamaların, mobbingin ölümlerinde önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. Raporumuz onların anısına ithaf edilmiştir...

2013 yılında uygulanmaya başlanan 6331 Sayılı İSG Yasası devlet görevlileri tarafından öyle bir müjdelenmişti ki artık işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları çözülecek, iş cinayetleri hızla azalacaktı. Aksine iş cinayetleri hızla artmış ve Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da, Şirvan’da toplu iş cinayetleri yaşanmıştır. Tespit edilebilen iş cinayetleri sayısı 2000’e ulaşmıştır.

Hal böyle iken 2016 yılında işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında olumsuz gidişatı artıran önemli gelişmeler yaşanmıştır. 15 Temmuz’da gerçekleşen askeri darbe girişimi bastırılmış ve akabinde 21 Temmuz’da OHAL ilan edilmiştir. Meclis’te OHAL kararının geçmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Devlet millete değil, kendisine olağanüstü hâl ilan etmiştir” demişti. Ancak OHAL-KHK rejimi emekçilere karşı ve patronların yararına bir uygulama özelliği taşıyor, neden?

OHAL ilanı sonrası ilk uygulama, zaten son derece zayıf olan emekçilerin iş güvencelerini koruyan yasaları fiilen ortadan kaldırmak olmuştur. Darbecilerle, darbe girişiminde bulunanlarla alakasız olan binlerce emekçi KHK marifetiyle işsiz kalmış, diğer emekçiler de işsizlik tehdidi ile en temel haklarını dahi arayamaz duruma gelmiştir. 

Emekçiler üzerinde zorunlu BES (Bireysel Emeklilik Sigortası) kesintisi yapılması ve kiralık işçilik düzenlemesi uygulamaya konulmuş; yani çalışma standartları ve sosyal haklar daha da geriletilmiştir. 

Diğer yandan OHAL, sermayeye önemli düzeyde teşvikler sağlamıştır. Temmuz ayı sonunda gündeme gelen ve sonrasında yasalaşan ‘varlık fonu’ topluma ait olan kamu kaynaklarını (genel bütçe, yeraltı ve yerüstü kaynakları vs.) Bakanlar Kurulu’nun inisiyatifi ve tercihleri doğrultusunda sermayeye aktarım mekanizması olarak işlevlenmiştir. 

Aynı durum 2017 bütçesine de yansımıştır. Çeşitli istisnalarla sermayeden alınan vergilerin olabildiğince azaltıldığı bütçede devlet kasası emekçilerden alınacak dolaylı vergilerle (ÖTV, KDV) doldurulup, daha sonra teşvikler vb. yollarla sermayeye aktarılacaktır. Bütçe yetmezse devreye BES ve İşsizlik Sigortası Fonu girecektir.

Yine dikkat çeken bir husus OHAL sonrası iş cinayetlerindeki artıştır. Zaten kötü olan çalışma koşulları daha da kötüleşti. OHAL’le geçen yedi ayı bir evvelki yılla kıyasladığımızda iş cinayetlerinde yüzde 14’lük bir artış olmuştur. İş cinayetleri seri ve sürekli bir biçim almış ve bütün sanayi kollarında özellikle örgütlü ya da sosyal haklarının bilincinde olan işçi kesimlerinde ölümler artmıştır.

Hukuk ise işçiler aleyhine patronlar lehine hayata geçmektedir. Kamu kurumları ve 50’den az işçisi olan az tehlikeli işyerlerinde uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir. İş cinayetleri sonrası ise adaletsizlik, cezasızlık sürmektedir. Davalarda asıl sorumlular mahkemeye çıkartılamadığı gibi tali sorumlular kısa süreli hapis cezalarına çarptırılmış, bu cezalar para cezasına çevrilmiş ve 24 ay taksitlendirilmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesine dönük işten atma saldırıları gerçekleşmiştir:

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Taş-İş-Der Başkanı ve İSİG işyeri temsilcisi hastabakıcı Cemal Bilgin, servislere verilen yemekten dolayı 50 civarı işçi ve hasta yakınının salmonella bakterisi yüzünden rahatsızlanmasını dile getirdiği ve bir şey yapılmamasına karşı çıktığı için, yani “yasal görevini yaptığı için” işten atılmıştır. Hastane içinde direniş yapılmasına müdahale edilmiş ve Cemal zorla dışarıya çıkarılmıştır.

İSKİ’de taşeron sayaç okuma işçisi olan Enerji-Sen İSİG Sekreteri Tarık Yüce ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten atılmıştır. Tarık’ın paylaşımlarından birisi ise geçtiğimiz aylarda açıkladığımız bir rapor olan “AKP’li yıllarda 17 bin 57 işçi yaşamını yitirdi” tweetini paylaşmak. Yani yine bir işçi “yasal görevini yaptığı için” işten çıkarılmıştır.

Buradan ifade edelim: Ne kadar yasa çıkarırsanız çıkarın, ne kadar eğitim verirseniz verin, ne kadar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam ederseniz edin; işyerlerinde işçi katılımını engelliyorsanız, İSİG temsilcilerini görevlerini yaptıkları için işten atıyorsanız, yani ‘biz ne dersek o’ diyen keyfi bir yönetiminiz varsa o işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yok demektir.

İşte OHAL bu olumsuz uygulamaların hayata geçmesi için uygun bir zemin sağlamıştır. Bu iki arkadaşımızın işten atılması OHAL’in işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki uygulamalarının en somut göstergesidir. İş cinayetlerinin artmasının temel nedenidir.

Son bir örnek verelim. Metal sektörü işçilerinin en temel hakkı olan grevleri bir kez daha ‘milli güvenlik’ gerekçesi ile yasaklanmıştır. Ancak yasaklanan sadece grev değil sendikal örgütlenme özgürlüğüdür. Oysa iş cinayetleri sadece işçilerin söz ve karar haklarının sağlanması ile azalabilir.

Örnekler çoğaltılabilir ama işçilerin örgütlenmesi zaten Türkiye’de birçok şekilde engellenmeye çalışılırken bu durum OHAL’le birlikte iyice keyfileşmiştir. Yani devletin tepesinin ifade ettiği “halka ve işçilere OHAL yok” söylemi sadece sözde kalmıştır. OHAL koşulları patronlar lehine ve işçiler aleyhine devam etmektedir...

Türkiye’deki rejim tartışmalarını ve referandum sürecini de bu noktada anlamlandırmalıyız. Ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunların, iç-dış politikada atılan yanlış adımların faturası emekçilere çıkarılacak ve emekçilerin olası tepkilerini önlemek için yönetim erki giderek merkezileştirilmeye çalışılacaktır.

Bu yüzden 16 Nisan Referandumu’nda bir tavır belirlemek önemlidir. Bu anlamda iş cinayetlerine karşı can güvenliğimiz için omuz omuza mücadele ettiğimiz işçilere, işçi ailelerine, hekimlere, mühendislere, akademisyenlere, iş müfettişlerine, gazetecilere... çağrımızdır. Bir siyasi partiye oy vermiyoruz. İş cinayetlerini daha da artıracak, tamamen patronların lehine olacak bir sistemi OHAL-KHK sürecinin süreklileşmesini oylayacağız.

Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursak olalım bu sefer iş cinayetlerine karşı tek bir ses olalım...

16 Nisan Referandumu’nda “İş cinayetlerine HAYIR!”


Son raporlarımızda belirtmiştik. Ancak tekrar altını çizmek gerekiyor.

2013 yılında en az 1235 işçi,
2014 yılında en az 1886 işçi,
2015 yılında en az 1730 işçi,
2016 yılında ise en az 1970 işçi yaşamını yitirdi...

2014 yılında tarihimizin en büyük işçi katliamı olan Soma’nın yanısıra birçok toplu işçi ölümü yaşanmış ve 1886 işçinin yaşamını yitirdiği bir yıl yaşamıştık. Geçen yıl Soma’sız 1730 iş cinayeti vardı. 2016 yılında ise 1970 işçinin aramızdan ayrıldı. Sorunun çözümünün ilk adımının yasalarla değil işçilerin işyerlerinde söz ve karar hakkının olmasıyla çözülebileceğini belirtmiştik. Ancak tarihimizin en üst düzeyde iş cinayetinin geçen yıl yaşanması işçilerin üretimde karar süreçlerinden dışlandığını göstermektedir. 

 

(Yıllara göre iş cinayetleri grafiğini tamamlayan) OHAL’le geçen 7 ayda iş cinayetlerinin aylara göre dağılımına bakarsak;

Temmuz ayının son on gününde en az 63 işçi,
Ağustos ayında en az 206 işçi,
Eylül ayında en az 150 işçi,
Ekim ayında en az 169 işçi,
Kasım ayında en az 196 işçi,
Aralık ayında en az 141 işçi,
Ocak ayında en az 161 işçi,
Şubat ayının ilk yirmi gününde ise en az 94 işçi yaşamını yitirdi...

OHAL ile birlikte 2016 yılında evvelki aylara göre iş cinayetlerinde yüzde 9 artış vardır. Bu durum işçilerin ülkemizde ve işyerlerinde söz ve karar süreçlerindeki dışlanmasının pekiştiğini ifade etmektedir.


OHAL’le geçen 7 ay ile geçmiş yıllardaki aynı dönemin karşılaştırmasını yaparsak;

21 Temmuz 2013 ile 20 Şubat 2014 arasında en az 815 işçi,
21 Temmuz 2014 ile 20 Şubat 2015 arasında en az 996 işçi,
21 Temmuz 2015 ile 20 Şubat 2016 arasında en az 1036 işçi,
OHAL dönemi olan 21 Temmuz 2016 ile 20 Şubat 2017 arasında ise en az 1180 işçi yaşamını yitirdi...

Çok net bir biçimde OHAL döneminde iş cinayetlerinde bir sıçrama görüyoruz.


OHAL’le geçen 7 ay ile geçmiş yıllardaki aynı dönemin karşılaştırmasını iş cinayetlerinin aylık ortalamasına göre ifade edersek durumu daha da net görebiliriz;

21 Temmuz 2013 ile 20 Şubat 2014 arasında her ay en az 116 işçi,
21 Temmuz 2014 ile 20 Şubat 2015 arasında her ay en az 142 işçi,
21 Temmuz 2015 ile 20 Şubat 2016 arasında her ay en az 148 işçi,
OHAL dönemi olan 21 Temmuz 2016 ile 20 Şubat 2017 arasında ise her ay en az 169 işçi yaşamını yitirdi...

OHAL’le geçen yedi ayda bir yıl evveline göre iş cinayetlerinde yüzde 14 artış var. Bu durum OHAL’in işçi sınıfı aleyhine bir uygulama olduğunun en çıplak biçimidir...


İş cinayetleri yaşanan işkollarında yine ilk üç sırayı inşaat, tarım ve taşımacılık işkolları alıyor. Mevsimsel olarak tarımda bir düşüş var. Ancak taşımacılık işkolunda nicel anlamda ölümler sürse de oransal olarak bir düşüş gözüküyor. Dikkat çekici olan husus ise metal, madencilik, tekstil ve enerji işkollarındaki ölümler grafikte yer alacak kadar oransal bir sürekliliğe sahipken OHAL döneminde gıda, kimya ve sağlık işkollarındaki ölümlerde artış gözüküyor. Yine grafiğin yoğunluğundan dolayı belirtemediğimiz kağıt ve cam işkolunda da ölümler artıyor. Yani sanayinin diğer kollarında da iş cinayetlerinde yoğunlaşma var...

OHAL’le geçen 7 ayda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımına bakarsak;

İnşaat, Yol işkolunda 271 işçi;
Tarım, Orman işkolunda 195 işçi;
Taşımacılık işkolunda 186 işçi;
Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 72 işçi;
Belediye, Genel İşler işkolunda 67 işçi;
Metal işkolunda 60 işçi;
Savunma, Güvenlik işkolunda 48 işçi;
Madencilik işkolunda 46 işçi;
Konaklama, Eğlence işkolunda 36 işçi;
Gıda, Şeker işkolunda 27 işçi;
Enerji işkolunda 23 işçi;
Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 23 işçi;
Petro-Kimya Lastik işkolunda 19 işçi;
Ağaç, Kağıt işkolunda 17 işçi;
Çimento, Toprak, Cam işkolunda 17 işçi;
Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 7 işçi;
Basın, Gazetecilik işkolunda 4 işçi;
İletişim işkolunda 3 işçi;
Banka, Finans ve Sigorta işkolunda 1 işçi;
Çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 32 işçi yaşamını yitirdi...


İş cinayetlerinin nedenlerinde trafik/servis kazaları, ezilme/göçükler ve yüksekten düşmeler her zaman olduğu gibi ilk üç sırada. 

Aşırı-yoğun-fazla çalışmaya bağlı olası ani ölümler ise (kalp krizi, beyin kanaması vb.) artık kalıcılaşmış ve yüzde 10 gibi yüksek bir oran teşkil ediyor. Bu durum OHAL döneminde çalışma koşullarında herhengi bir iyileştirmenin olmadığını aksine varolan uygulamaların kalıcılaştığını gösteriyor.

İşyerlerinde ya da çalışırken şiddet olaylarına maruz kalıp ölen işçilerin oranı ise yüzde 6. OHAL ile hiçbir sorun çözülmemiş aksine şiddet kalıcılaşmıştır.

İntiharlar ise yüzde 5 gibi bir oranla grafiğimizde yer alıyor. Mobbing, borç ve işsizlik ülkemiz işçi sınıfının içinde olduğu cenderedir. Gün geçmiyor ki mobbing dolayısıyla bir işçimiz, işsizlik nedeniyle üniversiteyi bitiren bir gencimiz ya da borçlarını ödeyemediği için bir emekçimiz yaşamına son vermesin.

OHAL’le geçen 7 ayda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımına bakarsak;

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 300 işçi;
Ezilme, Göçük nedeniyle 226 işçi,
Yüksekten Düşme nedeniyle 200 işçi;
Kalp Krizi/Beyin Kanaması nedeniyle 115 işçi;
Silahlı Şiddet nedeniyle 66 işçi;
İntihar nedeniyle 60 işçi;
Elektrik çarpması nedeniyle 51 işçi;
Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 41 işçi;
Patlama, Yanma nedeniyle 29 işçi;
Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 19 işçi;
Diğer Nedenlerden dolayı 68 işçi yaşamını yitirdi...


OHAL’le geçen 7 ayda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

14 yaş ve altı 10 çocuk işçi,
15-17 yaş arası 17 çocuk-genç işçi,
18-27 yaş arası 168 işçi,
28-50 yaş arası 644 işçi,
51-64 yaş arası 202 işçi,
65 yaş ve üstünde 40 işçi,
Yaşını bilmediğimiz 99 işçi yaşamını yitirdi...

OHAL döneminde çocuk işçi ölümleri aynı oranda devam ediyor. Yani çocuklara dair politikada hiçbir düzelme yok. Ancak dikkat çeken husus 28-50 yaş grubundaki işçi ölümlerindeki artış. Daha evvelki raporlarımızda belirtmiştik. 28-50 yaş grubu ise örgütlülük, haklarını koruma gibi pratiklere daha aşina. Bu yaş grubundaki iş cinayetlerinin oransal artışı OHAL’in işçi sınıfının ana gövdesine dönük uygulamaların arttığının bir göstergesidir.


OHAL’le geçen 7 ayda Türkiye’nin 79 şehrinde iş cinayeti yaşandı. Sadece Ardahan ve Kırıkkale’de iş cinayeti tespit edemedik. Grafikten ve aşağıdaki bilgilerden de görüleceği üzere OHAL, Türkiye’nin sanayi kentlerindeki işçi sınıfının iş cinayetlerinde ölümünü yoğunlaştırmıştır.

İşçi ölümlerinin şehirlere göre dağılımı ise şöyle: 

134 ölüm İstanbul’da; 
58 ölüm İzmir’de; 
56 ölüm Kocaeli’nde; 
51 ölüm Bursa’da; 
45 ölüm Antalya’da; 
38 ölüm Adana’da; 
35 ölüm Konya’da; 
34 ölüm Aydın’da; 
33 ölüm Manisa’da; 
29 ölüm Denizli’de; 
28 ölüm Samsun’da; 
27 ölüm Ankara’da; 
25’er ölüm Gaziantep ve Mersin’de; 
24 ölüm Tekirdağ’da; 
19’ar ölüm Muğla ve Siirt’te; 
17’şer ölüm Kayseri, Sakarya ve Şanlıurfa’da; 
16 ölüm Zonguldak’ta; 
15’er ölüm Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Sivas’ta; 
14’er ölüm Bolu ve Kastamonu’da; 
13’er ölüm Çorum ve Hatay’da; 
12’şer ölüm Balıkesir ve Burdur’da; 
11 ölüm Ordu’da; 
10’ar ölüm Mardin ve Niğde’de; 
9’ar ölüm Düzce, Giresun ve Malatya’da; 
8’er ölüm Adıyaman, Artvin, Edirne, Elazığ, Isparta, Karabük, Kütahya ve Trabzon’da; 
7’şer ölüm Afyon, Erzincan, Erzurum, Hakkari ve Karaman’da; 
6’şar ölüm Batman, Bitlis, Çanakkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli’de; 
5’er ölüm Ağrı, Bartın, Bingöl, Kırklareli, Kilis, Rize, Uşak, Van ve Yalova’da; 
4’er ölüm Amasya, Bilecik, Iğdır ve Muş’ta; 
3’er ölüm Aksaray, Gümüşhane, Kars, Sinop ve Şırnak’ta; 
2’şer ölüm Çankırı ve Kırşehir’de; 
1’er ölüm Bayburt ve Yozgat’ta ve 14 ölüm ise Yurtdışında yaşandı...
 
İletişim
guvenlicalisma@gmail.com
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
 
 
 
İlgili Haberler
http://www.5haber.com/son-7-ayda-bin-180-isci-is-cinayetlerine-kurban-gitti-illere-yas-grubuna-sebeplere-gore-dagilim-30710.html
 
http://alinteri.org/isig-hayir-diyor.html
 
https://www.androhit.com/isig-ohal-ile-gecen-yedi-ayda-1180-isci-yasamini-yitirdi-541025
 
http://www.artigercek.com/ohalde-is-cinayetleri-yuzde-14-artti/
 
http://www.aydinses.com/ekonomi/isig-ohal-ile-gecen-yedi-ayda-1180-isci-yasamini-yitirdi-h892761.html
 
http://www.birgun.net/haber-detay/isig-ohal-le-gecen-7-ayda-is-cinayetleri-yuzde-14-artti-148639.html
 
http://www.bursadabugun.com/haber/urkuten-rapor-yayinlandi-bursa-da-51-kisi-canindan-oldu-799664.html
 
http://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/bursa-da-son-7-ayda-51-kisi-is-cinayetlerinin-kurbani-oldu-176217.html
 
http://www.dha.com.tr/en-son-haber-isig-ohal-ile-gecen-yedi-ayda-1180-isci-yasamini-yitirdi-son-dakika-haberleri_1465314.html
 
http://direnemek.org/2017/02/28/is-cinayetleri-ohalde-artti-7-ayda-yuzde-14-artisla-1180-is-cinayeti-yasandi/
 
http://www.duyarsiz.org/haber/isig-ohal-ile-gecen-yedi-ayda-1180-isci-yasamini-yitirdi-h246094.html
 
http://www.esgundem26.com/gundem/ohal-de-isci-olumunde-buyuk-artis-h4520.html
 
http://etha.com.tr/Haber/2017/02/27/emek/ohalli-7-ayda-1180-isci-yasamini-yitirdi/
 
https://www.evrensel.net/haber/309982/ohalle-gecen-7-ayda-is-cinayetleri-daha-da-artti
 
http://www.famahaber.com/ohalde-is-cinayetlerinde-yuzde-14-artis-en-az-1180-isci-hayatini-kaybetti/
 
http://gazetedokuzeylul.com/?p=63397
 
http://www.gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2017/02/27/ohalde-isci-olumunde-buyuk-artis/
 
http://www.gazetebursa.com.tr/bursa/urkuten-rapor-yayinlandi-bursa-da-51-kisi-canindan-oldu-h12452.html
 
http://www.gercekgundem.com/guncel/259996/ohalde-1180-isci-yasamini-yitirdi
 
http://gunebakangazete.com/2017/02/27/ohalle-gecen-7-ayda-is-cinayetleri-yuzde-14-artti/
 
http://www.haberazad.com/1180-isci-hayatini-kaybetti-1250h.htm
 
http://www.habergunce.com/haber/ISIG-OHAL39le-gecen-7-ayda-is-cinayetleri-yuzde-14-artti-400055.html
 
http://www.haberler.com/isig-ohal-ile-gecen-yedi-ayda-1-180-isci-yasamini-9310067-haberi/
 
http://ilerihaber.org/icerik/ohalde-is-cinayetlerinde-yuzde-14-artis-en-az-1180-isci-hayatini-kaybetti-68593.html
 
http://www.karar.com/ekonomi-haberleri/ohalde-is-kazalari-artti-401421#
 
http://www.kizilbayrak1.net/ana-sayfa/sinif/haber/isig-meclisi-ohalde-en-az-1180-is-cinayeti-yasandi/
 
http://www.kocaelibarisgazetesi.com/guncel/yedi-ayda-kocaelide-56-isci-yasamini-yitirdi-h77663.html
 
http://www.halkinbirligi.net/ohalde-en-az-1180-isci-yasamini-yitirdi-is-cinayetlerine-hayir/
 
http://halkinbirligigncelhaber.blogspot.com.tr/2017/02/ohalde-en-az-1180-isci-yasamn-yitirdi.html
 
http://www.halkingunlugu.org/index.php/emek/item/10242-isig-meclisi-ohal-de-7-ayda-1180-i%C5%9F%C3%A7i-ya%C5%9Fam%C4%B1n%C4%B1-yitirdi.html
 
http://www.hurriyet.com.tr/isig-ohal-ile-gecen-yedi-ayda-1-180-isci-yasam-40378861
 
https://kocaeliport.com/yedi-ayda-kocaelide-56-isci-yasamini-yitirdi/
 
http://odatv.com/ohal-doneminde-kac-isci-oldu-2802171200.html
 
https://ozgurlukcudemokrasi.com/2017/02/28/ohalde-patrona-tesvik-isciye-olum/
 
https://www.politikyol.com/ohal-sirasinda-1180-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi/
 
https://saraygazetesi.com/ohalde-is-cinayetleri-en-az-bin-180-isci-hayatini-kaybetti/
 
http://sendika15.org/2017/02/ohalde-en-az-1180-isci-yasamini-yitirdi-is-cinayetlerine-hayir/
 
http://siyasihaber3.org/ohalle-gecen-yedi-ayda-en-az-1180-isci-yasamini-yitirdi
 
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/yedi-aylik-ohalde-cinayetleri-en-az-bin-180-isci-hayatini-kaybetti-187036
 
http://www.sondakika.com/haber/haber-isig-ohal-ile-gecen-yedi-ayda-1-180-isci-yasamini-9310067/
 
http://t24.com.tr/haber/isig-ohalle-gecen-7-ayda-is-cinayetleri-yuzde-14-artti,391220
 
http://www.tekgida.org.tr/Oku/12717/Ohalde-1180-Isci-Hayatini-Kaybetti
 
http://www.yuksekovahaber.com.tr/haber/ohalde-isci-olumunde-buyuk-artis-194436.htm