Sezgin Tanrıkulu'dan göçmen işçiler ile ilgili soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2016 yılı Göçmen İşçi Raporunda belirtilen 96 göçmenin Türkiye’de yaşamanı kaybettiği doğru mudur?
2.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2016 yılı Göçmen İşçi Raporunda 7 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği doğru mudur?
3.2015 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 26 Ocak tarihi itibariyle Türkiye’ye göçmen olarak gelen kişilerden kaçının çalışma izni vardır?
4.2010 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 26 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde toplam kaç göçmen işçi bulunmaktadır?
5.2010 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 26 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde hayatını kaybeden göçmen işçilerin sayısı nedir?
6.2010 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 26 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde kaç vatandaşımız hangi iş kazalarında hayatını kaybetmiştir? İş cinayetleri sonrasında anılan yıllar ve tarih itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç dava açılmış ve bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?
7.Türkiye’de göçmen işçi ölümleri en çok hangi sektörlerde gerçekleşmektedir?