Kadın işçi cinayetleri Meclis’e taşındı

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, görmezden gelinen ve siyasi irade tarafından meşrulaştırılan kadın işçi cinayetlerine ilişkin meclis araştırma talep etti. Meral, “Kadının sesini duyurmamayı şiar edinen zihniyet, kadının iş yaşamında yaşadığı zorlukları ve ötesinde kadın işçi ölümlerini de görmezden gelmektedir” dedi.

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, giderek artış gösteren kadın işçi cinayetlerinin araştırılması ve engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması için meclis araştırması talep etti. Meral, araştırma talebinde İş sağlığı İşçi Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından yayınlanan rapora göre 2016 yılının ilk 8 ayında çeşitli iş cinayetlerinde en az 70 kadın işçinin yaşamını yitirdiğini kaydederek, “İş yaşamında kadın emeğini görünmez kılmaya çalışan zihniyet kadın işçi ölümlerini de adeta yok saymaktadır” dedi. Meral, şu bilgileri paylaştı:

“İSİG tarafından oluşturulan ve her gün güncellenen bilgiler ışığında 2013’ten bu yana yaşanan kadın işçi ölüm istatistiklerine göre; 2013 yılında en az 103 kadın işçi, 2014 yılında en az 131 kadın işçi,2015 yılında en az 120 kadın işçinin yaşamını yitirmiş olduğu gözlemlenmektedir. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren kadın işçilerinillere göre dağılımında ise ilk yedi sıra Ankara, İstanbul, Manisa, Antalya, Bursa, Elazığ ve Konya şeklindedir. Kadın işçi ölümlerinin iş kollarına göre dağılımında ise yüzde 48’lik bir oranla tarım, ormancılık sektörünün ağırlık taşıdığı dikkat çekmektedir. Kadın işçilerin büyük çoğunluğu tarım işçisi ve mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Yine mevsimlik kadın işçilerin eşit işe eşit ücret politikası ile çalıştırılmamaları, kadın işçilere temelde ayrımcılık yapılması da kadın işçiler açısından iş yaşamının temel zorluklarındandır. Çalışma yaşamının içerisinde yok sayılan kadının iş cinayetlerinde ölümü de ne yazık ki meşru görülmektedir.”

‘Siyasi irade meşrulaştırıyor’

“Kadınlar açısından dezavantajlı bir diğer husus da kadının ev içi emeğinin görünmemesi daha doğru bir ifadeyle görmezden gelinmesi ile ucuz ve kayıt dışı çalıştırılmasıdır” diyen Meral, şöyle devam etti: “Ancak ne var ki mevcut siyasi irade; kadın cinayetlerini yok sayarken, kadına yönelik şiddeti olağan görürken kadının iş hayatındaki olumsuz durumunu da aynı oranda olağan görmektedir. Kadın cinayetlerinin her türlüsü politiktir. Zira siyasi iradenin kadına yaklaşımı kadını yok sayma biçimindedir. Yani siyasette, toplumsal hayatta kadını yok sayan irade kadını iş yaşamında da görmemeyi tercih etmektedir. Elbette kadını evinde oturup çocuk bakma ile sınırlayan eril zihniyet, kadın istihdamının önüne geçerek ülkede işsizlik sorunsalına da kendi yöntemiyle çare bulacağı düşüncesindedir. Kadının sesini duyurmamayı, kadını her şekilde baskı almayı şiar edinen zihniyet, kuşkusuz kadın iş yaşamında yaşadığı zorlukları ve ötesinde kadın işçi ölümlerini de görmezden gelmektedir.” 

Gerekçenin sonunda Meral, kadın işçi ölümlerinin bir komisyon eliyle araştırılması ve sorunların tespiti ile gerekli önlemlerin alınması için meclis araştırması talep etti.