CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çocuk işçilerle ilgili Meclis Araştırması istedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sayıları bir milyonu bulan  çocuk işçilerle ilgili Meclis Araştırması açılmasını talep etti. 

Tanrıkulu Meclis Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:  

"2016-2017 eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaparken, yaklaşık 1 milyon çocuğun okula gitmek yerine işbaşı yaptığı ifade edilmektedir.

Yaklaşık 3,2 milyon öğrencinin 2015 yılında ekonomik yetersizlikler nedeniyle okulunu terk etmek zorunda kaldığı ve yarısı tarım sektöründe olmak üzere aile geçimine katkı sağlamak için çalıştırılan bir milyona yakın çocuk işçi olduğu haberleri basına yansımıştır.

Getirilen 4+4+4 Eğitim Sistemi ile birlikte liseyi okumadan okulu bırakan öğrenci sayısında artış gözlenmiştir. Daha önce 4+4+4 Eğitim Sisteminin yetersizlikleri ve yaratacağı olumsuz sonuçlar defalarca Muhalefet Partileri tarafından dile getirildiği halde, AKP Hükümeti bu görüşleri adeta yok saymış ve duymazdan gelmiştir.

Çocuk işçiliğinin yaygın olarak görüldüğü illerin başında Şanlıurfa’nın geldiği, Hayata Destek İnsani Yardım ve UNICEF’in hazırladığı “Bu İş Çocuk İşi Değil” başlıklı rapora göre, Şanlıurfa’da ailelerin yüzde 15’inde en az 1 çocuk işçinin olduğu ifade edilmiştir. Yine bu rapora göre, 14 yaş ortalamasındaki çocukların büyük bir bölümü işyerinde fiziksel şiddet ve istismara maruz kaldığına, Şanlıurfa’da okula gitmeyen çocukların yüzde 15’inin günde 12-14 saat çalıştırıldıkları için eğitimden mahrum kaldığına da dikkat çekiliyor.

Ayrıca, UNESCO’nun “Herkes için Eğitim 2015” hedeflerine göre ilköğretim ve ortaöğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmesi riskli görülen 24 ülkeden birisi olan Türkiye’de, yoksul ailelerden gelen kızların % 6’sının ortalama iki yıldan daha az eğitim gördüğü, bu oranın da Doğu illerinde yaşayan ve anadili Kürtçe olan kızlar için % 43’e kadar yükseldiği vurgulanmıştır.

Kız çocuklarından 6-14 yaş arasındakilerin % 75’nin tarım, % 16’nın hizmet ve % 8’nin sanayi sektöründe, 15-17 yaş grubundakilerin ise, sırasıyla % 46, % 33, % 22 olarak tarım, hizmet ve sanayi sektöründe çalıştırılması ve göçmen çocuk işçiliğiyle 2014’te 5, 2015’te 12, 2016’da da 2 Suriyeli çocuk olmak üzere 19 çocuğun ölmesi, Türkiye’de çocuk işçiliğinin acı bilançosunu gözler önüne sermektedir. 

Çocuk işçiliğinde yaşanılan can kayıplarında sorumluluğu olanların belirlenerek gerekli işlemlerin yapılması, fiziksel şiddet ve istismara maruz kalan çocuklara gerekli desteğin verilmesi ve Türkiye’de çocuk işçiliğine son verilmek üzere etkili ve sürekli tedbirlerin acilen alınması amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz."