HDP Suriyeli Çocukların Çalıştırılmasını İçişleri Bakanına Sordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Suriyeli çocuk işçilerle ilgili soru önergesi verdi.

2011’den bu yana Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yaşam standartlarında iyileşme görülmediğini belirten Kerestecioğlu, özellikle Suriyeli mülteci çocukların dilencilik yapmaya mecbur kaldığını ya da çok düşük ücretlerle çoğunlukla tekstil, inşaat gibi emek sömürüsünün en ağır yaşandığı sektörlerde çalışmak zorunda kaldığını vurguladı.

Basında bu yönde çıkan haberlerden örnek de veren Filiz Kerestecioğlu, özellikle tekstil sektöründe çok ağır ve tehlikeli koşullarda çalışan çocuklarda birçok meslek hastalığının görüldüğüne ve yaşanan diğer hak ihlallerine dikkat çekti.

“Suriyeli çocuk işçiler eğitim olanaklarından da yoksundur.

“Erkek olanları düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmaya devam etmek zorunda kalmakta, kız çocukları ise küçük yaşta evlendirilmektedir.

“Türkiye’nin de tarafı olduğu Cenevre Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne tamamen aykırı olan çocuk işçiliği, özellikle de Suriyeli çocuklar üzerinde her geçen gün daha travmatik bir etki bırakmaktadır.”


Sorular

Kerestecioğlu’nun İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı.

* Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre yaş sınırı 15 olarak belirtilmektedir. Ancak 14 yaşındaki çocukların çalıştırılması da esaslara dayandırılarak mümkün kılınmıştır. Kayıtlı ve kayıt dışı olarak çalışan kaç Suriyeli Mülteci Çocuk (15 yaşın üzerinde ve 15 yaşından küçük) vardır? Bu çocukların aldıkları aylıklar bilinmekte midir?

Önlem var mı?

* Suriyeli çocukların güvencesiz şartlarda yaşamaları nedeniyle Türkiye’deki çocuk işçiliği rakamları büyümüştür. Bakanlığınızın Suriyeli çocuk işçiliğine yönelik özel bir çalışması var mıdır?

* Suriyeli çocukların çalıştıkları işlerin onların gelişim dönemlerine uygunluğu üzerinde yapılan bir çalışmanız var mıdır?

Denetim sorunu

* Çocuk İşçiliğinin önlenmesini politikalara ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarının sağlanması esasına dayandıran IPEC Programı ile Türkiye’de de Çocuk İşçiliğinin sona erdirilmesi için İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın çalışmaları olmuştur.

Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işyerlerinde uygulamaları incelemek ve denetlemek, denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, derlemek, değerlendirmek ve yorumlamak İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri arasındadır.

Bakanlığınız Suriyeli çocukların çalıştığı işyerlerini denetlemekte midir? Denetim sonuçlarına ilişkin raporlar var mıdır?  

Eğitim

* Yoğun mülteci nüfusundan etkilenen il ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet yürütmek üzere valilik oluru ile oluşturulan Geçici Eğitim Merkezleri’nin kaçı faaldir ve bu okullarda eğitim-öğretim hizmeti gören kaç Suriyeli çocuk vardır?

* Suriyeli Mülteci Çocuklara eğitim veren öğretmenler nasıl seçilmektedir? Pedagojik formasyon almışlar mıdır? Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan almış olduğunuz bilgiler nelerdir?

Fon nasıl kuıllanılacak?

* Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas’in yaptığı açıklamaya göre, AB tarafından Türkiye’deki mülteciler için 3 milyar euro fon ayrılmış, bunun bir kısmı Türkiye’ye tahsis edilmiştir. Ayrılan bu fonun yüzde kaçı Suriyeli çocukların yaşam standartlarının düzeltilmesi için kullanılacaktır? Bu konuda hazırladığınız bir proje var mıdır?