Kıbrıs - “Çalışana sendika, çalışana güvence, sömürüye son”

Sendikal Platform, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, bakanlığın “yasalar çerçevesinde müdahale etmesi gereken emek sömürüsüne göz yumduğunu” savundu.
Sendikal Platform üyesi sendikaların temsilcilerinin katıldığı basın açıklaması sırasında, “Çalışana sendika, çalışana güvence, sömürüye son” yazılı pankart açıldı.

Bugün saat 10.00’da başlayan eylemde konuşan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, özel sektörde çalışma hayatını düzenleyen yasalara uyulmadığını dile getirerek, gelmiş geçmiş hükümetler ve Çalışma Bakanlarının da bu konuda gerekeni yapmadığını söyledi.

“Bu ülkede sendikasız çalıştırılan binlerce işçinin emeği sömürülüyor” diyen Bıçaklı, yasaların uygulanması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek ise özel sektör çalışanlarının insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığını ifade etti.

Çalışanların yasal haklarını alamadığını, iş kazalarının sonunun gelmediğini söyleyen Felek, iş güvenliğiyle ilgili yasalara uyulması için Bakanı göreve çağırdı.

“ACIMASIZ EMEK SÖMÜRÜSÜ SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR”

Ardından KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ortak basın açıklamasını okudu.

Ekonomik yapının “sermayenin çıkarlarını en iyi şekilde koruduğu” ifade edilen açıklamada, “Kaçak, ucuz işgücü kullanma ve sosyal yatırım yapmadan çalıştırma şeklinde acımasız emek sömürüsü de sınırsız bir şekilde devam ettirilmektedir” denildi.

“Devleti yönetenler kayıtsız çalışanları kayıt altına almak için yeterince uğraş vermediği gibi, kayıtlı olarak çalışanlar ise çeşitli sorunlarla boğuşmakta ve emeklerinin karşılığını alamayıp, sosyal güvenceden de yararlanamamaktadırlar” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“PATRONLARIN KEYFİ TUTUMU…”

“İşverenlerin zamanında Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapmamaları, yapılan yatırımların gerçek maaş üzerinden gösterilmemesi, maaş ve ücretlerin zamanında ödenmemesi, ek mesai gerektiren çalışmaların ödenmemesi, düşük asgari ücret üzerinden yaratılan sömürü, tatil ve dinlenme hakkı verilmemesi alışıla gelmiş köle çalıştırma mantığına göre uygulanan düzenlemelerdir. Bunun yanında iş güvencesi olmadan çalışanların geleceğinin patronların iki dudağı arasındaki keyfi tutuma bağlı olması en önemli sorunlarımızdır.

“SORUNLARIN TEMELİ ÖRGÜTLENMEME”

Bu sorunların temelinde, emekçilerin örgütlenmelerinin ve sendikalara üye olmalarının gelmiş geçmiş hükümetlerin tutumları yüzünden engellenmesi yatmaktadır. Sendikalarımızın geçmişte bazı işyerlerinde örgütlenmeye yönelik yaptıkları girişimler, hükümetlerin yasaları çalıştırmaması nedenleriyle örgütlenmeye çalışan emekçilerin işveren tarafından sokağa atılmaları ile sonuçlanmıştır.

Son dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesi’nde ortaya çıkan çalışanların maaşlarının ödenmemesi ve yatırımlarının yapılmaması ile ilgili durum aslında özel sektörün genelinde vardır. Acımasız bir şekilde devam eden bu emek sömürüsü ne yazık ki, devleti yönetenler eli ile yürütülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasalar çerçevesinde müdahale etmesini gerektiren bu emek sömürüsüne göz yumulmaya devam edilmektedir. Her seçim döneminde siyasi partilere patronların yaptığı katkıların bedelini emekçi kesimler en ağır çalışma koşullarıyla öderken, seçimlerde oy satın alan siyasetçilerin de patronları kolladığı açıktır.”

Sendikal Platform’un “çalışma yaşamını kölelik düzenine dönüştüren” yapıyı yıkmak için uğraş vermeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, çalışma yaşamını hukuk içine alma, çalışma koşullarını insanca çalışıp yaşayabilecek düzeye getirme, çalışanları sosyal güvenceye alma ve tüm çalışanlara sendika üyesi olma hakkı verilmesi için mücadelenin süreceği vurgulandı.