Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI)'nün haberleri No: 135 Mayıs 2016

ETUI’den Haberler
 
Yeni Yayın – İşyerinde kanser riski: daha iyi düzenleme, daha iyi koruma
Kanserojen madde direktifinin revize edileceğinin açıklanması üzerine, bu yeni yayın varolan mevzuatın eksikliklerini ve reform sürecinde sendikaların önceliklerini inceliyor. Mevzunun tüm ana yönlerini ele alıyor: işyerinde maruz kalınması uygun olan sınır değerlerinin belirlenmesi, bu maddelerin üreme sağlığı açısından arz ettiği risklerler, iş güvenliği mevzuatı ile pazar ekonomisinin getirdiği zorunluluklar arasında ilişki. To download 
 
Avrupa’dan Haberler
 
AB’den kanserojenler için yeni yol haritası
 
25 Mayıs 2016’da, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) da dahıl olmak üzere 6 organizasyon, ‘Kanserojenler
 için yol haritası’ üzerine yeni bir Direktif imzalamak üzere Amsterdam’da bir araya geldi. Bu gönüllü eylem tasarısı kanserojen maruziyetinin riskleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamarı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Direktifi imzalayan devletler tarafından hazırlanan ‘yol haritası’, Hollanda AB Başkanlığı tarafından işle ilgili kanserin engellenmesi üzerine düzenlenen konferans sırasında kabul edildi. Işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu ETUC konfederasyon sekretaryası Esther Lynch de ETUI araştırmacılarının yanısıra müzakerelere katıldı. Read more
 
İş sebepli kanserde Avrupa mevzuatı yenileniyor: küçük bir adım ileri
 
11 Mayıs’ta Avrupa Komisyonu iş sebeğli kanserin önlenmesi üzerine olan Direktif’in revize edilmesini öngören tasarıyı onayladı. Tasarı, 13 madde için iş maruziyeti sınırlamasını zorunlu hale getirmeyi öngörüyor. Eski direktif ise sadece üç madde maruziyetını sınırlandırıyor. ETUI 10 yıllık oyalanmadan sonra Avrupa Komısyonu’nun işyerinde kanserojen maruziyeti üzerine varolan mevzuatı nihayet güçlendirmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor, Fakat, teklifin yeterli olmadığı görüşünde. Read more
 
Sendikalar AB’de glifosatı yasaklama mücadelesine katılıyor
 
Sendikalar Avrupa Birliği’ne glifosat kullanımı konusunda önlem alması için baskıda bulunmak üzere seferber oldu. Dünyada en sık kullanılan bitki öldürücü olan glifosat, ABD’li tarim ilacı ve biyoteknoloji devi Monsanto’nun imal ettiği bilinen ürün RoundUp’ın da etkin bileşeni. Read more
 
Endokrin bozucular Avrupa Birliği’ne milyarlara mal oluyor
 
Utreht Üniversitesi’ne bağlı Risk Değerlendirmesi Bilimleri Enstitüsü (Institute for Risk Assessment Sciences)
 tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Avrupa Birliği’ndeki insanların Endokrin Bozucu Kimyasallar’a (Endocrine Disrupting Chemicals) maruziyetinin sosyoekonimik maliyeti tahmini olarak € 46 – 288 milyar avro. Nisan başında yayınlanan rapor, Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı tarafından talep edilmişti.Read more
 
Belçika: İşçi sağlığını denetlemeyi geliştirmek için iki milletvekili yeni bir yasa tasarısı sundu
 
22 Nisan 2016’da Belçikalı vekiller işçilerin meslek hayatları boyunca ve iş piyasasından ayrıldıktan sonra da sağlıklarının denetiminin geliştirilmesi için yeni bir yasa tasarısı sundular. Tasarıda sunulan temel ölçüt,  mesleki sağlık sicili oldu. Read more
 
Uluslararası Haberler 
 
ABD: yeni işyeri hastalıkları ve yaralanmalarının raporlanmasıyla ilgili zorunluluklar
 
12 Mayıs 2016’da Çalışma Bakanlığı’nın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu (OSHA) tarafından çıkarılan yeni bir federal kanuna göre işverenler yaralanma ve hastalık durumlarında OSHA’ya elektronik bilgi aktarmak durumunda olacaklar. Yeni uygulama 20-249 çalışanı olup yüksek tehlike arz eden sektörlerde bulunan 432,000 işyeri ile 250’den fazla çalışanı olan 34,000 işyerini etkileyecek.
 
Çeviren: Filiz Kahraman