Genel-İş ‘Kadın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ eğitimi yaptı

İstanbul’da DİSK/Genel- İş Sendikası ve KEİG’in birlikte yürüttüğü toplumsal cinsiyet eğitimi çerçevesinde, Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şubeye bağlı olarak çalışan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden taşeron işçisi kadınlara, “Kadın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimi yaptı. Eğitime, 30’a yakın kadın katıldı.

Program, Genel- İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan’ın işyeri örgütlenme ve yetki sorunları hakkında üyeleri bilgilendirmesi ile başladı. Pehlivan konuşmasında, özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinin sektörde gerçekleştireceği yıkıma da değinerek, bu süreçlerde birlikte olmanın her zamankinden çok daha önemli olduğuna dikkat çekti.

Daha sonra söz alan İstanbul Konut İşçileri Sendikası Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, Genel-İş Sendikası içinde kadın üyelere yönelik yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarını anlattı. Kadınların işyerlerinde kadın olmaktan kaynaklı sorunlarının ve çıkarlarının farklılığına dikkat çeken Çetin,  sendikaların bu gerçeklikten hareketle çok yönlü bir kadın politikası oluşturması gerektiğini vurguladı.

Necla Akgökçe tarafından “Kadın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi” eğitimi verildi. Kadınları ve onların işyerinde karşılaştıkları risk ve meslek hastalıklarını dikkate alan kadın merkezli bir işçi sağlığı güvenliği çalışmasının, onların ev içinde de iş yaptığı gerçeğini göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Akgökçe, bu konuda yeni bir anlayışa ve kavramsal çerçeveye de ihtiyaç duyulduğunu anlattı.  İşyerlerindeki risk değerlendirme çalışmalarının toplumsal cinsiyet kökenli risklere ilişkin soruları içermediğine, kadınların hem cinsiyetlerinden hem de toplumsal cinsiyetlerinden kaynaklı risk ve sağlık sorunlarıyla tek başına cebelleşmek zorunda kaldığına dikkat çeken Akgökçe, bu çalışmanın işçi kadının sağlık sorunlarının sendikalar nezdinde görünür kılınmasına hizmet edeceğini umduğunu söyledi.

Kadınlara yönelik sendikal politika şart

Eğitimde, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)’nın raporlarında riskli sektörlerden biri olarak değerlendirilen temizlik işleri sektöründe, karşılaşılan riskler ve meslek hastalıkları konusunun ülkemizde yeteri kadar işlenmediği, bu tutumun ölümlere yol açabilecek ciddi iş kazalarına ve sağlık sorunlarına sebep olabileceği anlatıldı. Daha sonra bu sektörde sıklıkla karşılaşılan meslek hastalıklarına ve sağlık risklerine değinildi.

Eğitim sonunda beden raporlaması yapılarak, kadınlarda en sık rastlanılan işyeri kaynaklı ağrılar ve teşhis konulan hastalıklar ve olası meslek hastalıkları saptandı. Yer silmede kullanılan araçların erkek boylarına uygun olarak yapılmasından kaynaklanan ergonomik kökenli, kas ve eklem hastalıkları, kaygan zeminde, ya da ıslak pabuçla düşmelerden kaynaklı sakatlıklar, deterjan ve dezenfektan kullanımına bağlı astım gibi solunum hastalıkları, ağır kaldırmadan dolayı, disk kaymaları, bel ve boyun fıtıkları, sürekli ayakta kalmaya bağlı olarak oluşan varisler şikayet edilen hastalıklar arasında sayıldı. Kadınların konuşmalarında ifade ettiği, sözlü cinsel taciz, aşağılama, mobbing gibi şikayetlerin beden raporlamasına yansıtılmadığı görüldü. Genel- İş Sendikası  “Kadın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri”nde yapılan beden raporlamalarının tümünden hareketle sendika içinde bu konuda genel bir politika oluşturmayı hedeflediği belirtildi.