Göçler, mülteciler, sorunlar ve sorumlular – 1

2014 yıllında dünyada 59,5 milyon insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Bu, 2005 yılı ile kıyaslandığında yüzde 60 (37,5 Milyon) daha fazla insan demektir. İkinci dünya savaşından bu yana en büyük göç akımı yaşanıyor. 2015 yılında Ortadoğu’daki savaş hali nedeniyle, bu sayıya birkaç milyon göçmen daha eklendi. Birleşmiş Milletler’e bağlı Göçmenlere Yardım Örgütü’nün verilerine göre günde 42 bin 500 kişi göçmen olarak yollara düşmektedir.

BM göçmenler sorumlusu Antonio Guteres kapitalist metropollerde (Kuzey Amerika ve Avrupa) sığınma talebinde bulunanların sayısının, dünyadaki göç hareketinin sadece bir kısmını oluşturduğunu söylüyor. Yani 2014 yılında ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ulaşabilenlerin sayısı çok sınırlı. Mesela Avrupa’ya yüzde 5, yani 714.000 kişi ulaşabildi. Bu rakam ABD için 125 bin kişidir. Keza göçmenlerin yüzde 86’sının üçüncü dünya ülkeleri tarafından mülteci olarak alındığının tespit edildiği açıklandı.

Kapitalist metropoller, göçmenlerin bu ülkelere ulaşamaması için insanlık dışı önlemler almaktadırlar. Macaristan, Sırp sınırını korumak için 175 km’lik duvar ördü. NATO sınır teli gerdi. Hırvatlar sınırını kapattı. İspanya’nın Kuzey Afrika sınır çitleri senelerdir var. Bulgaristan Türkiye sınırına 36 km uzunluğunda çelik tel halatlarla duvar örüyor. Yunanistan 2014 yılında Türkiye sınırına 12 km koruma sınırı inşa etti. Slovakya Hırvat sınırına koruma çitleri kurdu. Sınır kontrolleri sıklaştırıldı ve hatta askeri müdahaleler yaşandı. Avusturya sınır bölgesi Spielfeld’e sınır çitleri çekme kararı aldı. ABD Meksika sınırına 1200 km’lik sınır koruma çelik duvar ve çitleri çekti. Halihazırda çok sıkı sınır kontrolleri uygulanmaktadır. Silah üreten kapitalist şirketlere, sınır koruma sistemlerini daha güvenli kılan modern tekniklerin geliştirmesi talebi iletildi.

Dünyanın göçmen katili denizi Akdeniz ve Ege'dir. 2011 yılında 1500, 2012’de 500, 2013’te 600, 2014’te 3270, 2015’te 3771 göçmen, denizde boğularak öldü. 2015 yılında 1.004.356 göçmen denizlerden geçerek Avrupa’ya ulaşabildi, 3771'i ise öldü.

Göç etmek zorunda kalan insanların büyük bir bölümü komşu ülkelere göç etmiştir. Dünyada göç alan ilk 10 ülke istatistiğine göre en fazla göçmen alan ülke 2015 yılı itibariyle 1.81 milyon göçmenle Türkiye’dir. Onu sırasıyla Pakistan (1.5 milyon), Lübnan (1,2 milyon), İran (0,98 milyon), Etiyopya (0,70 milyon), Ürdün (0,66 milyon), Kenya (0,55 milyon), Çad (0,42 milyon), Uganda (0,42 milyon), Sudan (0,36 milyon) izliyor. Göç veren ilk 10 ülke ise sırasıyla Suriye (4,2 milyon), Pakistan (2,6 milyon), Somali (1,1 milyon), Güney Sudan (0,75 milyon), Sudan (0,65 milyon), Kongo (0,54 milyon), Myanmar (0,46 milyon), Merkez Afrika Cumhuriyeti (0,47 milyon), Irak (0,39 milyon) ve Eritre’dir (0,39 milyon).

Toplam 510 milyon nüfusu olan Avrupa Birliği ülkelerinde tüm göçmenlerin oranı yüzde 6,7’dir. 2015 yılında toplam 1,1 milyon göçmen Avrupa’ya ulaşabilmiştir. Bunların 476 bin 649’u Almanya’da iltica dilekçesini verdi. Almanya sayı olarak en fazla göçmen almış olmasına rağmen, nüfusa oranı ele alındığında geride kalmaktadır. Mesela 2014 yılı için her 1000 kişiye karşılık 8,4’le ilk sırada İsveç vardır. Yine bindelik orana vurulduğunda onu sırayla Macaristan (4,3), Avusturya (3,3), Malta (3), İsviçre (2,9), Danimarka (2,6), Norveç (2,6), Almanya (2,5) izlemektedir.  2015 yılı için ise Almanya İsveç, Macaristan ve Avusturya’nın ardından dördüncü sıradadır.

İltica dilekçelerinin Almanya’da işlem süresi 5,2 aydır. Kabul edilen dilekçe oranı yüzde 48,5’tir. Geldiği ülkeye göre kabuller de değişmektedir. Mesela Suriyeli ilticacıların kabul oranı yüzde 95,8 iken, Arnavutluk’tan gelenlerin verdiği dilekçelerin kabul oranı sıfırdır.

Almanya’ya 2015 yılında toplam 441,899 iltica dilekçesi verildi. Bu mültecilerin geldikleri ülkeler sırasıyla Suriye %35,9, Arnavutluk %12,2, Kosova %7,6, Afganistan %7,1, Irak %6,7, Sırbistan %3,5, Eritre %2,5, Makedonya %2,1, Pakistan %1,9, tanımlanamayan %2,7, diğer %17,5’dir.

(Devam edecek)

D. Köroğlu