Suriyeli İşçilerin Çalışacağı Yerler Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Suriyeli sığınmacılara çalışma izni verilmesiyle ilgili yaptığı düzenleme Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Düzenleme önümüzdeki günlerde yönetmelik olarak yayınlanacak.

Bu çalışmadan Türkiye'de resmi kayıtlara göre bulunan 2 milyon 411 bin Suriyeli yararlanacak. Şu ana kadar 7 bin 351 Suriyeliye çalışma izni verildi. Kaçak yollarla çalışan Suriyeli sayısı ise 500 bini aşıyor. Bu çalışma ile Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya kaçak yollardan gitmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 10'U GEÇMEYECEK

Düzenlemede Türk vatandaşlarının etkilenmemesi için bazı sınırlamalar yer alacak. Suriyeliler geçici kimlik düzenleme tarihinden 6 ay sonra çalışma için başvuru yapabilecek. Suriyeliler, sadece ikamet ettikleri illerde çalışabilecek. Suriyeli sayısı, çalıştıkları işyerindeki çalışanların yüzde 10'unu geçemeyecek. Geçici tarım işçisi olarak çalışacak Suriyeliler için valiliklerden izni alınacak. Tarım işçisi olacak Suriyeli işçilerin kotalarını valilikler esnetebilecek.

ASGARİ ÜCRET ALTINDA ÇALIŞTIRILIYORLAR

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Suriyelilerin Türkiye'de iş gücü piyasası üzerindeki etkileri ve istihdam şartlarıyla ilgili bir çalışma yaptı. Çalıştırılan Suriyeli işçilerin üçte biri, asgari ücretin altında ücret alıyor. İşverenlerin yüzde 60'ı ihtiyaç olduğunda Suriyeli çalıştırabileceğini, yüzde 64'ü de devlet desteği sağlanması halinde Suriyeli istihdam edebileceğini belirtiyor. Hiçbir şekilde Suriyeli çalıştırmayacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 32.

KAYIT DIŞI ARTACAK

Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Vedat Öztürk, yüzde 10 Suriyeli işçi çalıştırma düzenlemesinin kaçak Suriyeli çalıştırmayı kolaylaştıracağını söyledi. Birçok işletmenin resmi kayıtlarda yüzde 10 Suriyeli çalıştırdığını göstereceğini ancak bu oranın gerçekte yüzde 30'u aşacağını kaydetti. Bunun da Türk işçileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

DENETiM ÇOK iYi YAPILMALI

Vedat Öztürk, Suriyelilerin ve Türk işçilerin mağdur olmaması için devletin denetimleri çok iyi yapması gerektiğini belirtti. en Öztürk, "Devlet sıkı denetimlerle kayıt dışı istihdamı önlemeli. Aksi halde insanlar işsiz kalma korkusuyla daha az ücreti kabul eder. İşçilerin maaşları aşağı iner. İş barışı bozulur. Türk işçiler işsiz kalır" dedi. GAZiANTEP'TE iŞSiZLiĞi ARTIRDI CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Suriyelilerin kaçak çalıştırılarak şehrin ekonomik yönünü olumsuz etkilediğini dile getirdi. Suriyeli işçilerin daha ucuza çalıştırılmalarıyla Gaziantep'te işsizlik oranının arttığını kaydetti. Bunların kayıt altına alınıp, kayıtlı çalıştırılmalarının bu soruna bir düzen getireceğini söyleyen Gökdağ, illerin kaç Suriyeli göçmen çalıştırma kapasitesinin olduğunun da belirlenip ona göre adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

GÖÇMENLERE KÖLE MUAMELESİ YAPILIYOR DİSK

Genel Başkanı Kani Beko, Türkiye'de kayıt dışı biçimde, asgari ücretin altında, kölece koşullarda çalıştırılan yüz binlerce göçmen bulunduğunu söyledi. Bunun hak gaspı olduğunu belirten Beko, bu durumun gün geçtikçe yaygınlaştığını dile getirdi. Kayıt dışı çalıştırılan göçmenlerin çalışma izni sorunlarının çözülmesini ve eşit haklarla çalıştırılmasını desteklediklerini belirten Beko, düzenlemeyi yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini aktardı. Beko, bir krizi çözmek isterken başka toplumsal krizler oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.