AKP Suriyeli mültecileri sömürüyor

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç çatışmalarla birlikte Türkiye’ye göç eden mülteciler başta sağlık, barınma, beslenme, giyim gibi sorunlar olmak üzere birçok sorunla boğuşuyor. Suriyeli mültecileri kapsayan ve 2014 yılında çıkan “Geçici Koruma Statüsü” sadece 2 yıl devam edeceği için Türkiye’de 4 yıldır bulunan Suriyelilerin durumunun bu süre dolduktan sonra ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili araştırma yapan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, Türkiye’de bulunan Suriyelilere uluslararası hukukun kriterlerine göre mülteci statüsü verilmesi gerekirken Türkiye’de “Geçici Koruma Statüsü” verildiğini söyledi.

Mültecilerin hakları sınırlandı

2014 yılında mülteciler için “Uluslararası Koruma Yasası” çıktığını fakat Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin “Uluslararası Koruma Yasası’na” başvurmasını engellendiğinin altını çizen Kıvılcım, “Geçici Koruma Yönetmenliği” ile mültecilerin haklarını sınırlandırdığını söyledi. Geçici Koruma Statüsü’nün mültecilik statüsünden daha alt bir statüye sahip olduğunu kaydeden Kıvılcım, “Hukuktaki düzenlemeye göre ‘geçici koruma’ altına alınanlar en fazla iki yıl devam eder. Suriyeli mülteciler Nisan 2011’de Türkiye giriş yaptılar. Fakat Türkiye’de 4 yıldır bulunan mülteciler var. 4 yıldır devam eden bir geçici koruma rejimi olmaz” dedi.

Türkiye bilinçli yapıyor

Türkiye’de mültecilerin Geçici Koruma Yasası’ndan Uluslararası Koruma Yasası’na geçişlerinin siyasal iktidar tarafından engellendiğini belirten Kıvılcım, “Mülteciler, BM Mülteci Komiserliği’ne başvuru yapamamaktadır. Bunun Suriye’deki çatışmada artık taraf olduğu tartışmasız hale gelen Türkiye, bu hukuki güvencesizliği bilerek ve isteyerek yapıyor” dedi. Geçici Koruma Yasası’nda bulunan mültecilerin Türkiye’de hiçbir yasal güvencesinin olmadığı gibi evrensel haklarının da verilmediğini kaydeden Kıvılcım, “Türkiye hükümetinin bilerek eksik yaptığı bazı uygulamalar var. Şu anda Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma ihtimalinin olasılığını göz önüne alarak politika yapan tek parti AKP’dir. AKP, mültecileri piyasada nasıl sömürüleceklerine dair düzenlemeler yapıyor” dedi.