İSİG Kadın Meclisi: 'Tarım işçisi kadınlar katliama kurban gitti'

Kadınlar Manisa'da yaşanan kazada hayatını kaybeden tarım işçisi kadınlar için Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Açıklamaya İstanbul KESK Şubeler Platformu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisi ve İstanbul Tabip Odası'ndan kadınlar katılırken, HDP ve EMEP gibi partilerden kadınlar da eyleme destek verdi.

Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Fadime Kavak okudu.  Kavak, tarım işçisi kadınların Manisa Salihli ilçesine bağlı Çökelek köyünden asma yaprağı toplamaya balık istifi kamyonet kasasında götürüldüğüne vurgu yaparak işçilerin bir katliama kurban gittiğini söyledi. Dünyada mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 60'tan fazlasının yoksulluk sınırının altında ve yüzde 80'inin de herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadığını ifade eden Kavak, madenlerde ve inşaatlarda en temel iş güvenliği tedbirlerinin alınmamasına dikkat çekti. Kavak, 'Manisa'da olduğu gibi tarlaya çalışmaya giderken yaşanan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybeden işçi sayısı giderek artmaktadır' dedi. Bu tür kazaların yıllardır gerçekleştiğini söyleyen Fadime Kavak "Bu, İşçilerin iş kazasına değil doğrudan cinayete kurban gittiğini göstermektedir" diyerek sözlerine devam etti.

'HÜKÜMETLER KADIN İSTİHDAMINDA BAŞARISIZ'

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde özellikle kadın ve çocukların güvencesiz koşullarda ve düşük ücretlerle çalışmayı kabul ettiğini söyleyen Kavak, bunun nedenini 'Hükümetlerin özellikle kadın istihdamı konusunda başarısız olmaları ve yoksulluk sorununa yaklaşımlarının son derece yüzeysel olması' olarak belirtti. Bakıma muhtaç aile üyelerine yönelik kamusal hizmet ağının özelleştirmeler vb. nedenlerle daralması ve var olan desteklerin azalması nedeniyle kadınların esnek ve güvencesiz istihdamının arttığı vurgulanan açıklamada Kavak, 'Kadınların nitelikli ve güvenceli istihdamının arttırılması ve bunun önündeki engellerin köklü bir biçimde ortadan kaldırılması yerine kadının içinde bulunduğu bu zorlu durum değiştirilmeden niteliksiz ve sosyal hakların budanmış istihdam yaratma hedefinin öne çıktığı görülmektedir' dedi.

Kadın istihdamının düşüklüğüne ve kayıt dışı çalışmadaki yüksek düzeye dikkat çeken dönem sözcüsü Fadime Kavak, yıllardır gerçek bir gelişme sağlanamadığını kaydetti. Kavak, bunun nedeninin de ev içi sorumlulukların eşit olmayan bir biçimde gerçekleştirilmesi ve destekleyici kamusal hizmetlerin yeterli düzeyde herkes tarafından erişilebilir ve nitelikli olmadığını söyledi.

'DEVLET SORUMLUĞU BAŞKALARINA İHALE EDEMEZ'

Oyuncular Sendikası'ndan Tilbe Saran ve Nergis Çorakçı da açıklamaya katılanlar arasındaydı.

Oyuncu Tilbe Saran, Oyuncular Sendikası Sekreteri olarak 'Sendika, işçi sağlığı konusunda sadece kendi çalışma alanında değil, bütün çalışma alanlarında kendini sorumlu tutuyor. Oyunculuğun az tehlikeliden tehlikeli sınıfına çıkmasında meslek örgütlerinin dayanışmasını biz de sendika olarak bu çağrıya cevap vererek göstermek istedik.' dedi. Bursa'da 7 tane kadın tekstil işçisinin servis olarak kullanılan araçta sel sularına kapılıp ölmelerini hatırlatan Saran, hala onların hesabının sorulmadığını söyledi. Her gün trafik kazası gibi cinayetlerin işçi cinayeti olarak gösterilmediğini belirten Saran 'Oysa bunlar, devletin incelemesi dikkatle bakması gereken alanlar. Devlet bu sorumluluğu başkalarına ihale edemez.' dedi.

Oyuncu Nergis Çorakçı da 'Emeğin değerinin içinin boşaltıldığı bir dönemde yan yana olmamız gerekiyor.' ifadesini kullandı.