'Mültecilere bakış açısını siyasi algı belirliyor'

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve savaşlar Türkiye’de mülteci gerçeğini göz ardı edilemez bir konu haline getirirken, bölgenin en çok mülteci barındıran kentlerinden biri olan Antep’te 500 bini aşkın mülteci bulunuyor. Günden güne sayıları artan mültecilerin yaşadığı sorunlara ilişkin kentte, Mülteci Hakları Merkezi avukatlara yönelik seminerler düzenleyerek, “Mültecilerin Korunmasına Dair Temel Kavramlar ve Türkiye Sığınma Sistemine Genel Bakış”, “Suriye’den Gelen Sığınmacılar”, “Mültecilerin Koruması ve Üst Yargı Mekanizmaları: AYM ve AİHM” ve “Sığınmacılar ve Adli Yardım Mekanizması” gibi konuları üzerinde tartışmalar yürütüldü.

Seminerde ele alınan konuları ve Türkiye’deki mülteciler sorununu değerlendiren Mülteci Hakları Merkezi yöneticilerinden Oktay Durukan, ülkenin bir sığınma ülkesi haline geldiğini dile getirerek, Türkiye’nin geçmiş yıllara oranla daha fazla göç aldığını söyledi.

Resmi rakamlara göre ülke genelinde 1milyon 800 bin Suriyeli mültecinin yanı sıra, 200 binin üzerinde Irak, Afganistan, İran ve Somalili başta olmak üzere sığınmacının olduğunu ifade eden Durukan, kayıtlı olmayanlarla beraber bu sayının 2.5 milyon civarında olduğunu söyledi.

TÜRKİYE İYİ BİR TABLO ÇİZMEDİ

2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun çıkartıldığını hatırlatan Durukan, Antep’te resmi verilere göre mülteci nüfusunun 250 bin civarında olduğunu, kayıtlı olmayanlarla bu sayının 500 bini aştığını belirtti.

Yeni yasanın kabul edilmesine kadar Türkiye’nin bu konuda iyi bir tablo çizmediğinin altını çizen Durukan, “Sistematik diye tabir edebileceğimiz ihlaller yaşanmaktaydı. Bunun en büyük sebebi ise ortada bir mevzuatın olmamasıydı. Bunun en somut örneği de AİHM tarafından 2008’de itibaren Türkiye aleyhine verilen kararlardır. Bu kararlar, çıkan yeni yasanın kabulünde hızlandırıcı etkiler yaptı. 2005 senesinde Türkiye’de sığınma başvurusu 5 bin kadardı. Eskiden senede 5 bin başvuru alan bir ülke, bu gün itibariyle resmi rakamlara göre senede 2 milyon başvuru alıyor” diye konuştu. (Antep/DİHA)