Mülteci-Der: En fazla mülteci Türkiye'de

Mültecilerle Dayanışma Derneği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Işıkkent'teki Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Türkiye'deki mültecilerin yaşam koşullarına dikkat çekilirken, dünyada en fazla mültecinin bulunduğu ülkenin Türkiye olduğunu belirtildi. Mültecilerin ülke içerisindeki yaşam koşullarının son derece ağır olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle sağlık ve eğitim alanında mevzuattaki gelişmelerin pratiğe yansımasında sıkıntılar yaşandığı ve örneğin Suriyeli çocuklar arasında okullaşma oranının yüzde 35'in altında olduğu, kayıp bir nesil riski ile karşı karşıya bulunulduğu belirtildi.

MÜLTECİLER AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Geçici koruma kayıtlarındaki ilerlemeye rağmen halen kayıt altına alınamayan önemli sayıda Suriyeli mülteci olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası koruma kayıtlarında yaşanan gecikmelerin ise ciddi hak kaybına ve mağduriyete sebep olduğu belirtildi. Kamp dışında yaşayan ve sayıları milyonları bulan mülteci ve sığınmacının kendi geçimlerini sağlamakla yükümlü olmalarına rağmen, çalışma izni verilmediği ve bunun iş piyasasında ciddi bir sömürüye yol açtığı vurgulandı. Bu yüzden çoğu mültecinin açlık sınırının altında hayat mücadelesi vermeye çalıştığı belirtildi.

Mültecilerin toplumla uyumu konusunda ekonomik ve sosyal politikaların olmadığına dikkat çekilen açıklamada, nefret söyleminin siyasi çıkarlar uğruna körüklendiği; mültecilerin istenmeyen kişiler ilan edildiği, kaçtıkları savaş ve insan hakları ihlallerinin olduğu ülkelerine geri gönderilmesinin istendiği, ırkçı saldırıların cezasız kaldığı vurgulandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan bu en büyük mülteci krizinde, uluslararası toplumun sorumluluğuna vurgu yapılan açıklamada, tüm devletlerin daha fazla mülteci kabul etmesi ve insan haklarına, insan onuruna saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi.