Türkiye’de 893 bin çocuk işçi var

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele günü çerçevesinde bir açıklama yaparak çocuk işçiliğin durumunu gösteren raporunu yayınladı. ILO’nun dünya genelindeki tahminlerine göre 5 ile 14 yaş arasında 120 milyon çocuk işçi durumunda.  Daha geniş bir yaş grubu olan 5 ile 17 yaşlar dikkate alındığında ise bu sayı 168 milyon olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de 893 bin çocuk işçi

ILO’nun Türkiye’de çocuk işçiliği tahminlerine bakıldığında, en son verilere göre 6 ile 14 yaşlar arasında 292 bin, 6 ile 17 yaşlar dikkate alındığında ise 893 bin çocuğun çalışma yaşamında yer aldığı tahmin ediliyor. ILO Türkiye Ofisi yaptığı açıklamada dünya genelinde yaptıkları çağrıyı tekrarladı:

– En azından istihdama kabulde asgari yaşa gelinceye kadar tüm çocuklara ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitim sağlayalım ve halen çalışma yaşamında bulunan çocuklara ulaşılması için harekete geçelim;

– Çocuk işçiliği ve eğitimle ilgili ulusal politikaların tutarlı ve etkili olması için yeni çabalar sergileyelim;

– Kaliteli eğitime erişimi ve öğretmenlik mesleğine yatırımı sağlayacak politikalar izleyelim.

Çocuk işçilik en fazla Asya-Pasifik bölgesinde 

Raporda, düşük gelirli ülkelerde çocukların yaklaşık yüzde 30’unun 15 yaşında çalışmaya başladığına ve 5 ila 14 yaş grubu arasında dünya genelinde 120 milyon çocuk işçi bulunduğuna dikkat çekildi. Yaşları 15 ila 17 arasında değişen 47,5 milyon çocuğun ise tehlikeli işlerde çalışıyor.  En fazla çocuk işçinin ise 78 milyon çocukla Asya-Pasifik bölgesinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin çocuğun militan gruplarca asker olarak kullandığına dikkat çekilerek, Suriye, Irak, Afganistan, Nijerya gibi ülkelerde çocukların okullarından, evlerinden kaçırılarak silah kullanmaya zorlandığı belirtildi.

Çocuk İşçiliği 2015 Dünya Raporu İngilizce Metnine ulaşmak için tıklayınız!