'Meslek hastalığı tanımı sorunlu'

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Çetin Atasoy, tıbbın tüketim tıbbı haline getirildiğini söyledi.

Niteliği azalan sağlık hizmetinde hastandan 14 kalem katkı payı alındığını kaydeden Atasoy, hekimlerin özlük haklarının da yetersiz olduğunu ifade etti.

Hekimlerin emekli olduklarına açlık sınırının biraz üstünde bir ücret aldıklarını dile getiren Atasoy, performasının tıp okullarında eğitimcileri daha fazla para kazanmaya ittiğini söyledi.

Atasoy çok köklü üniversitelerde bile öğrencilerin aşı yapmadan, dikiş atmadan mezun olabildiklerini ifade etti. 

Resmi rakamlara göre 2014 ayında 1886 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Atasoy, geçen ay ise bu sayının yaklaşık 80 olduğunu kaydetti. Dünyada 2 milyona civarında meslek hastalığı nedeniyle işçi ölmesine rağmen, Türkiye'de gibi iş cinayetlerinde dereceye giren bir ülkede bu sayının 29 olmasının dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Atasoy, bunun nedeninin Türkiye'de meslek hastalığının azlığı değil, meslek hastalığı tanımından kaynaklandığını söyledi. 

HER GÜN BİNLERCE İŞÇİ ÖLÜYOR

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Torun, işçi sağlığı ve güvenliğindeki temel amacın çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarının korunması olduğunu kaydetti. Ancak ILO rakamlarına göre dünyada her 15 saniyede bir işçinin iş kazaları veya meslek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Torun, her gün yaklaşık 6 bin 300 kişinin iş kazası veya hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybettiğini vurguladı.

Her yıl 270 milyon iş kazası meydana geldiğini ifade etti. Taşeron işçin sayısının 2002-2007 yılları arasında 3 kat arttığını kaydeden Torun, “2007-2011 arasında ise yüzde 50 artış göstermiştir. Bu durum istihdam alanında daha fazla esnek ve güvencesiz bir çalışma hayatını inşa etmeye yönelik siyasal tercihlerin bir yansımasıdır” dedi.