Diş teknisyenleri ölüyor!

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören 2 diş teknisyeni hayatını kaybetti. Ölüm sebebi silikozis

Diş teknisyenlerinin imalatta kullandığı slikozis maddesi tıpkı kot kumlama işçilerinde olduğu gibi ölümle sonuçlanabilecek meslek hastalıklarına neden oluyor.

Aşağıdaki metni bize gönderen diş teknisyeninin anlattığına göre: Hatay Kırıkhan ve İskenderun'lu 2 genç teknisyenden biri Temmuz ayında diğeri ise Ağustos ayında İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sendika Org olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Konuyu bize aktaran diş teknisyeninin gönderdiği metni sunuyoruz:

Onlar çocuk elleriyle başladılar akciğerlerini tıkamaya. Ailesine katkı sunabilmek için çocuk gözleriyle verildiler işe. Çalış kazan, eve ekmek getir, aç kalmamak, karnını doyurabilmek için. Evet birileri daha rahat yemek yiyebilsin ki o da karnını doyurabilsindi. Yaptığı iş buydu… Onlar köhne, karanlık, havasız ve dar bir alanda beş on kişi çalışarak diş protezin parçalarını yapanlardı. Yoksullardı ya da tez elden meslek sahibi olmaktı aceleleri, eti senin kemiği benim misali verildiler çırak olarak laboratuarlara; modern bir isim laboratuar. Adı böyle geçse de yasalarda. Oysaki onlar üç beş metrekare alanda adeta hücrede iş üreticileriydiler. Ucuz ve kalitesiz metallere kumlama yaparak, küçük elleriyle diş dizerek ve bolca parafin koklayarak büyüdüler büyümeye çalıştılar. Çoğu büyümenin baharında nefes alamayacak hale gelip kendi işini kurma hayalleriyle ölüp gittiler…

Başkaları için önemsiz insan bedenleri, bir bir yok olmanın günleriyle seslerini duyurmaya çalışarak… Henüz 19 yaşındaydı öldüğünde, organ nakli bekledi umutla, gelmedi, beş gün dayanabildi bedeni nefessizliğe. Gözleri kapıda asılı kaldı kabullenmese de... Birken iki oldular, üç, dört gittikçe daha çok hasta ve ölüm...

Onlar alaylı çocuklardı.
Onlar birileri rahat yemek yiyebilsin diye nefessiz kalanlardı…
Onlar çıraktılar.
Onlar ustalaştılar.
Onlar devletin elini bekleyenlerdi.
Onlar dar alanda hareket edenlerdi.
Onlar sessiz sedasız ölümü selamlayanlardı…

Çeşitli incelemelerde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran 451 teknisyenden 197’sinde meslek hastalığı tanısı konmuştur. Tanı: pnömokanyoz, silikozis ve benzeri

Ağır çalışma koşulları diş protez teknisyenlerinde; ümitsizlik, kronik, uykusuzluk, yorgunluk, duyma ve görme bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon bozuklukları, çeşitli cilt problemleri, ileri derecede göğüs hastalıkları (astım, slikozis vb.) çapraz enfeksiyona bağlı olarak HepB, HepC vakalarının görülmesine yol açmıştır.

Sıklıkla kullanılan zehirli kimyasal maddeler zararlı ‘Silika tozlarına’ kalitesiz ortam ve hava koşullarına daha fazla maruz kalınmıştır.

Yeterli bir araştırma yapılamamakla birlikte (çoğu laboratuarların kaçak, güvencesiz işçi çalıştırması, hastanelerde muayenesini yaptırmamasından kaynaklı) her 100 teknisyenden 10 kişisi silikosiz hastası… Türkiye genelinde 20 bin kadar diş teknisyeni olduğu düşünülünce ortaya ciddi bir rakam çıkmaktadır. Bu da daha fazla ölüm demektir.

Halen 100’ün üzerinde kişinin tedavisi yapılmazken maddi imkansızlıklar ve işini kaybetme korkusuyla sesiz sedasız ölümü beklemekteler.


Silikozisli hastalerın hayatını kaybettiği Süreyyapaşa Hastanesi'nin Başhekimi, Ramazan Bayramı mesajında Allah'ı baştabip ilan etmişti. Silikozisten ölümlerin yaşanması üzerine TTB Merkez Konseyi konu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklama için tıklayınız

Sendika.Org