Kani Beko: Göçmen işçilere ayrımcılık uygulanamaz

AKP Hükümeti'nin yakın zamanda Meclis'e sunacağı göçmen işçilerle ilgili düzenlemeyi değerlendiren DİSK Genel Başkanı Beko, daha düşük sigorta primi uygulamasının, eşitlik ilkesine aykırı olduğunun altını çizdi. Beko, "Göçmen işçiler için sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ödenmesi, bu işçilere emeklilik başta olmak üzere diğer hakların tanınmayacağı anlamına gelir. Daha düşük sigorta primi ile daha ucuz işgücü ordusu yaratmaya kalkmak ayrımcılıktır. Böylesi bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir."
AKP Hükümeti, göçmen işçilerin çalışma izinleri konusunda yeni bir düzenleme getiriyor.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, dün katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, düzenlemenin detaylarıyla ilgili bilgi vermezken, "Şimdi önümüzde, yabancıların çalışma izinleriyle ilgili bir düzenlemeyi tamamladık. Sosyal taraflarla henüz görüşemedik, önümüzdeki dönem içerisinde görüşüceğiz. Özellikle iş sağlığı güvenliği ve çalışma hayatındaki sıkıntılarla ilgili belirlediğimiz bazı önemli ve temel konuları, yabancıların çalışma izinleri yasasıyla birlikte kısa zaman içerisinde parlamentoya taşıyacağız" dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, göçmen işçilerin çalışma koşulları konusunda ETHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

"Sorunun gerçek çözümü, insanların doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmaması, insanca çalışıp insanca yaşayabilecekleri barış ortamının tesis edilmesidir" diyen Beko, ancak fiili durumun bundan çok uzak olduğunu söyledi.

Göçlerin daha fazla yaygınlaşması nedeniyle DİSK'in 14. Genel Kurulu'nda tüzük değişikliği yaparak, göçmen işçilerle ilgili çalışmalar yapmayı konfederasyonun görev yetkileri arasına dahil ettiklerini ifade eden Beko, doğduğu ülkeye, etnik kökene inancına bakılmaksızın tüm işçilerin iş güvenceli, sendikalı işlerde, insanca yaşayabileceği bir ücretle ve sosyal haklarla çalışmasını savunduklarını dile getirdi.

Türkiye'de yüz binlerce göçmenin, kayıtdışı biçimde, asgari ücretin altında, kölece koşullarda çalıştırıldığına dikkat çeken Beko, "Sadece Suriyeliler değil, dünyanın bir çok yerinden işçiler çalışma izinleri olmadığı gerekçesiyle insanlık dışı koşullarda çalıştırılmaktadır. Bir ülkede bir işçinin haklarının gasp edilmesi tüm işçilerin haklarının gasp edilmesi anlamına gelir. İşte bu yüzden bizler Suriye'den veya başka ülkeden gelerek bu ülkelerde alınteri döken tüm işçilerin, çalışma izni sorunlarının çözülmesini ve eşit haklarda çalıştırılmasını destekleriz" diye konuştu.

SİGORTA PRİMLERİNDE EŞİTLİK İLKESİ UYGULANMALI
 
DİSK Genel Başkanı Beko, yasal düzenlemede yer alacağı iddia edilen daha düşük sigorta primi uygulamasının, eşitlik ilkesine aykırı olduğunun da altını çizdi.

Beko, şöyle devam etti: "Göçmen işçiler için sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ödenmesi, bu işçilere emeklilik başta olmak üzere diğer hakların tanınmayacağı anlamına gelir. Daha düşük sigorta primi ile daha ucuz işgücü ordusu yaratmaya kalkmak ayrımcılıktır. Böylesi bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Göçmen işçilere daha düşük haklar tanıyan bir sigorta uygulaması kabul edilemez."

ITUC'un raporlarına göre dünyada en kötü koşullarda yaşayan ve çalışan işçilerin büyük bölümünün göçmen işçiler olduğunu hatırlatan Beko, ekledi: "Biz ülkemizde böylesi bir ayrımcılığa geçit vermeyeceğiz."

ILO SÖZLEŞMELERİ KABUL EDİLMELİ
 
Düzenlemenin, Ortadoğu ve Suriye politikalarının Türkiye'de yol açtığı krizi yönetebilmek için hazırlandığını düşündüğünü aktaran Beko, şunları belirtti: "Türkiye'yi yönetenler göçmen işçilerle ilgili olumlu bir adım atmak istiyorsa vakit geçirmeksizin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) göçmen işçilerin haklarına ilişkin sözleşmeleri imzalamalı ve yürürlüğe koymalıdır. ILO'nun 'İstihdam Amacıyla Göç' hakkındaki 97 Sayılı Sözleşmesi ve 'Göçmen İşçiler' hakkındaki 143 Sayılı Sözleşmeleri, göçmen işçilerin haklarını güvence altına almakta ve göçmen işçilere yönelik suistimalleri önlemeyi amaçlamaktadır. Bu sözleşmelere göre göçmen işçiler; ücret, çalışma saatleri, izin, asgari çalışma yaşı, eğitim, sendika üyeliği ve barınma gibi haklardan eşit şekilde faydalanmalıdır. Bizim de DİSK olarak görüşümüz bu yöndedir."