Çukurova'da Suriyeli Tarım İşçisi Dönemi Başladı

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye’ye sığınanların sayısı resmi rakamlara göre 1 milyona yaklaştı. Bu insanlardan yaklaşık 300 bini kamplarda kalıyor, diğerleri farklı şehirlere dağılmış durumda. Adana'ya gelen Suriyelilerin çoğu tarım işçisi olarak ter döküyor. 

Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından Çukurova, savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için ekmek kapısı oldu. Çoğunluğu Güneydoğu’dan gelen tarım işçilerine Suriyeliler de eklendi. Binlerce Suriyeli, sabahtan akşama biber, patlıcan, pamuk dikimi yapıyor. Salatalık, patates, domates ve karpuz toplayarak hayatını sürdürüyor. Suriyelilerden bir kısmı tarla başlarında kurulan çadırlarda, bir kısmı da kenar mahallelerde 3-4 aile olarak kiraladıkları ev veya depolarda ikamet ediyor. Çocuklar akşama kadar çadırların çevresinde vakit geçiriyor. Okula gitme imkanı bulamayan çocuklar, savaşın bitmesini ve okula gitmeyi ümit ediyor. 

TARIMDA İŞ BULMAK KOLAY

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Adana’ya gelen Suriyelilerin en kolay iş bulabildikleri sektörün tarım olduğunu belirtti. Reel sektörde kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu, tarımda ise herkesin çalışabildiğini vurgulayan Girmen, “Suriye’deki olaylardan sonra Adana çok büyük bir göç aldı. Gelen insanlar vasıflı olabildiği kadar çoğu da vasıfsız. Bu insanların en kolay iş buldukları sektör de tarım. Reel sektörde fazla yaşlı veya küçük insanlar, belli bir yaşın altındakiler çalışamaz ama tarlada bunların çalışma imkânı olabilmektedir. Dolayısıyla daha kolay iş bulabildiklerinden dolayı çok yoğun biçimde tarım sektöründe Suriyeliler çalışıyor.” dedi.

DÜŞÜK ÜCRET SORUN OLDU

Çukurova Elciler Derneği Başkanı Feyzi Ete, çok sayıda Suriyelinin tarlalarda tarım işçisi olarak çalıştığını vurguladı. Ete, şöyle devam etti: “Valilikten bir heyet ile tarım işçilerinin sorunlarını tespit amacıyla Tuzla’ya gittik. Hangi çadır bölgesine gittikse Suriyeli mevcuttu, hatta diyebilirim ki hemen hemen yarıya yakını Suriyelilerden oluşuyordu.” 

Suriyelilerin gelmesiyle birlikte Güneydoğu’dan gelen tarım işçilerinin veya 25-30 senedir tarım işçisi olarak çalışan insanların mağdur olduğunu ifade eden Ete, "Suriyeli tarım işçileri, ucuz iş gücü olarak görülüyor. Bu durum ilerleyen zamanlarda büyük sorunlar doğurabilir. Normal işçiler Suriyelilerin yaşadığı sıkıntılardan dolayı şimdilik sessiz kalıyorlar ama homurdanmalar başladı. İlerleyen zamanlarda iş bulamama durumunda büyük sorunlar patlak verebilir." uyarısında bulundu.